ຜະຫຍາພາສິດ lao proverb


ຄຳໂຄງພາສິດ
(ໂຄງສາຣະວິລາສິນີ ຈາກຄຳພີໂລການິຕິ)
ບັນດິດບັ້ນ
Ø  ສ່ວນວ່າຜູ້ກຽດຄ້ານ ສິລປະສາດຈັກມີ  ໄດ້ລື
ຍາກແກ່ ເງິນຄຳຫາ      ເພື່ອບໍ່ມີຄວາມຮູ້
ຄົນຜູ້ ໂຫຍຫິວໄຮ້   ເງິນຄຳມິດບໍ່ແກວ່ນ
ສຸກບໍ່  ທໍ່ກ້ອຍ  ຄົນໄຮ້ໂພຄສິນ
ບຸນຈັກ  ມີແກ່ຜູ້   ເຂີນຂາດຄວາມສຸກ ໄດ້ລື
ຄົນບໍ່  ມີບຸນຈັກ   ຈວບນິບພານລືໄດ້
ໃຜຜູ້  ຈົງໃຈໄດ້   ວິຊາຄຸນສິລປະສາດ
ຢ່າໄດ  ທຳກຽດຄ້ານ ຄວາມຮູ້ຮໍ່າຮຽນ ຮີບເຖີ້ນ
Ø  ຊັບປຽບດ້ວຍ  ສິລປະສາດໄກເກີນ  ຍິ່ງແລ້ວ
ໂຈນບໍ່ ມີມາລັກ ສາດຕະສິນເສຍໄດ້
ວິຊາຄຸນຮູ້ ຄືສະຫາຍແສນສ່ຽວ  ໂລກນີ້
ໂລກໜ້າ ສຸກຫຼັ່ງເຂົ້າ ໂຮມເຮົ້າສ່ວນສະບາຍ
Ø  ຄົນຢ່າ ນອນມິ່ນດ້ວຍ ການສູດຮຽນສິນ ວ່ານ້ອຍ
ຄວນຄະນິງສິນ ປະສາດໂຮມຮຽນໄວ້
ທຳໂພນພ້ຽງ  ພູນດິນໂດຍປວກ ແມ່ນບໍ
ຍົດຢາດນ້ຳ  ຕົກຍ້ອຍຍ່ອມເຕັມ ແອ່ງນ້ຳ
Ø  ຮຽນສູດນັ້ນ  ແສນຍາກໜັກຈິດ
 ໂດຍທີ່ ພຽນຮຽນໄປ  ຊູ່ວັນມີຢັ້ງ
ມັນຈັກ ພັດທະນາຂື້ນ  ຕາມວັນວຽນປະກອບ
ເຕັມຮອບຮູ້ ເຫິງມື້ຈິ່ງສຳເລັດຜນ ແມ່ນແລ້ວ
·         ບໍ່ຄວນ ຄິດວ່ານ້ອຍ  ຮຽນສິ່ງດຽວຈົບ
ເຖິງວ່າ ມີແນວດຽວ   ກໍ່ຍ່ອມຄູນຄົນຮູ້
ຂໍແຕ່  ຊຳນານແທ້   ວິຊາຄຸນຈົບຈອດ
ຍ່ອມຈັກ ລ້ຽງຊີບໄດ້  ສະບາຍດ້ວຍເດດສິນ ອັນນັ້ນ
·         ມະນີຮ່ອນຮູ້    ມີທົ່ວພູຜາ
ຄຸດຄະຊາ      ຈັກຫ່ອນມີຊູ່ໂຕຊ້າງ
ຈັນບໍ່ ມີໃນດ້າວ ແດນໄພຖ້ວນແຫ່ງ
ນັກປາດເຈົ້າ   ບໍ່ມີພໍ້ທົ່ວໄປ

·         ຜິວ່າໄດ້ຂ່າວແຈ້ງ ມີສາດສະຈານ ແຫ່ງໃດ
   ຜູ້ມີໃຈຈົງຮັກ   ສາດຕະສິນສະແຫວງພໍ້
   ກໍ່ຈົ່ງອົດສາຕັ້ງ  ໄປສະຖານທ່ານຢູ່
   ກົ້ມກາບໄຫວ້   ຂໍຮູ້ສາດຕະສິນ
·         ສິນລະປະສາດຊ້າ   ຮຽນຮ່ຳພຽນສະຫງວນ
ຄົນສະແຫວງຫາຊັບ  ກໍ່ຄ່ອຍພຽນພາຍຊ້າ
ເຖິງປີນຂື້ນ   ພູສູງຄ່ອຍຈ່ອງຂື້ນເທີ້ນ
ເສບແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ  ກາມມະພ້ອມໂກດເຄັມ ໜ້ອຍໜຶ່ງ
·         ຮູບຣົດດ້ວຍ   ສຸຄົນຊາດແລສຽງ
ສັມຜັດໂຮມ   ຮຽກກາມມະຄຸນຫ້າ
ເພິງວິຈານໃຈແຈ້ງ   ທັມມະດາຂອງໂລກ
ຮູ້ແລ້ວເສບແຕ່ນ້ອຍ  ຢ່າມົວເຝົ້າໄຝ່ກະສັນ
·         ທ່ານກ່າວໄວ້   ສິນປະສາດຄວນປະສົງ
ຄັມພີມີ       ສິບແປດອົງຄວນຮູ້
ການຮຽນຮູ້    ພາສາຫລາຍຊາດ
ແລະຮອບຮູ້   ກະບິນບ້ານຮອບເມືອງ
·         ການຮ່ຳຮູ້     ຄະນິດສາດຄຳນວນ
ສະຖາປັດທັງ  ວິສະກຳການສ້າງ
ຂຽນແຜນຮູ້   ຈິດຕະກຳແຕ້ມແຕ່ງ
ເປັນຫູຣາຮຽນຮອບຮູ້  ທວາຍຄີ້ວເຫດການ
·         ຮອບຮູ້ດ້ວຍ   ນາດຕະສາດດົນຕຣີ
ທໍາເສບຂັບ  ກ່ອມປະສົມປະສານເຊີ້ງ
ທວາຍໃນນີ້ວ  ຄະເນຫວນຫາເຫດ
ເພັງຫນ້າໄມ້   ປືນພຣ້ອມແນ່ຍິງ
ຮູພາກພ້ອງ   ສຳພາດຈາຣະຈາ
ຮຽນເປັນໝໍ   ພະຍາດປອງປົວໄຂ້
ຮຽນລະຄອນຫີ້ນ ຕະລົກເຮຜວນມ່ວນ ເປັນຕົ້ນ
ຮຽນເຊີງໄຕຣເພດສ້ຽງ  ຈົບຊັ້ນເພດພຣາມ
ຮຽນໝູ່ກົນຫຼອກຫຼີ້ນ   ມາຍາສາດຫຼາຍກະບວນ
ຮຽນແຕ່ງໂຄງກອນບົດ  ກາບກະວີມີຖ້ວນ
ຮຽນເປັນຄົນເຂົາໃຊ້   ທຳການຣາຊະທູດ
ຮຽນໝູ່ໄສຍະສາດເຮື້ອງ ແຮງດ້ວຍເວດມົນ
ຮຽນຮ່ຳຮູ້     ທວນເຫດຫາຜົນ
ອັນມີຄວາມຈິງໃຈ ແນ່ນອນມີພັ້ງ
ເຊິ່ງເປັນຄວາມຄົງໝັ້ນ ຫັດທະຍັງຄວນເຊື່ອ
ອົງທີ່ທ້າຍ   ສຸດນີ້ສາດຕະສິນຯ

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ