Posts

Showing posts from 2012

ພຣະເຫວດສັນດອນ ຫຍໍ້

Image
ກັນທີ່ 9 ກັນມະທີ ມີ 90 ຄາຖາ ກ່າວເຖິງພຣະນາງມະທີເຂົາປ່າຫາຜົນໄມ້ແລະ ຫົວມັນ ແລ້ວພົບພໍ້ເຫດການອັດສະຈັນ ຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນວ່າຫາໜາກໄມ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຕົ້ນທີ່ເຄີຍສຸກກໍ່ບໍ່ສຸກ ຕົ້ນທີ່ມີໝາກກໍ່ບໍ່ມີ  ຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີຫມາກກໍ່ຫາກຫຼາກເຫຼືອຕາ ນາງຈິ່ງເດີນທາງກັບອາສົມບົດ ສາລາ ໃນເວລາເດີນທາງກັບກໍ່ພົບພໍ້ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະນາງຢ້ານ ສັ່ນ ເຊັ່ນ ລົມພາຍຸພັດ ມືດຄື້ມ ໄປທົ່ວປ່າ ແລະຍັງມີຣາຊະສີ ເສືອໂຄ່ງ ເສືອເຫຼືອງ ມາຕັນທາງໄວ້່ ເມື່ອມາຮອດອາສົມບົດສາລາ ຊອກຫາລູກນ້ອຍບໍ່ເຫັນນາງໄປຖາມຫາລູກນຳພຣະເຫວດ ພຣະເຫວດກໍ່ບໍ່ບອກ ແລ້ວຍັງຕູຫາວ່ານາງໄປຫຼິ້ນຊົມໝູ່ພະຍາທອນ ນາງເສັຍໃຈຫຼາຍກໍ່ເລີຍສະຫຼົບລົງ ພຣະເຫວດເຫັນດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງນຳເອົານ້ຳເຕົ້າແກ້ວມາຫົດ ພ້ອມອຸ້ມນາງມາໄວ້ຕັກ ນາງໄດ້ສະຕິຄືນມາ ພຣະເຫວດກໍ່ບອກຄວາມຈິງ ນາງມະທີກໍ່ອະນຸໂມທະນາ ໃນການໃຫ້ທານກັບພຣະເຫວດສັນດອນ ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນມະທີ ເກິດໃນໂລກໜ້າຈະເປັນຜູ້ມັງຄັ່ງ ສົມບູນດ້ວຍຊັບສົມບັດ ເປັນຜູ້ມີອາຍຸຍືນຍາວ ທັງປະກອບດ້ວຍຮູບໂສມງົດງາມກວ່າຄົນທັງຫຼາຍ ຈະໄປທາງໃດກໍ່ມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນທຸກແຫ່ງ. ຂໍ້ຄິດ ລູກຕ້ອງເປັນລູກກະຕັນຍູ ເມັຍຕ້ອງເປັນເມັຍທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ຜົວ ຄວາມຮັກທີ່ແມ່ມີຕໍ່ລູກແມ່ນແຕ່ຊີວິດກໍ່ສະຫຼະໄດ້ ເມື່ອເປັນລູກດີຊາວໂລກກໍ່ ຊື່ນຊົ…

ເມຕຕາພຼົມວິຫາຣະພາວະນາ ເມຕຕາໃຫຍ່ ແປ

ເມຕຕາພຼົມວິຫາຣະພາວະນາ ເມຕຕາໃຫຍ່ ເອວັມເມ ສຸຕັງ ເອກັງ ສະມະຍັງ ພະຄະວາ ສາວັຕຖິຍັງ ວິຫາຣະຕິ ເຊຕະວະເນ ອະນາຖະບິນດິກັສສະ ອາຣາມ ເມຯ ຕັຕຕຣະ ໂຂ ພະຄະວາ ພິກຂູ ອາມັນເຕສິ ພິກຂະໂວຕິພະທັນເຕຕິ ເຕ ພິກຂຸ ພະຄະວະໂຕ ປັຈຈັສໂສສຸງຯ ພະຄະວາ ເອຕະທະໂວຈະ ເມຕຕາຍະ ພິກຂະເວ ເຈໂຕວິມຸຕຕິຍາ ອາເສ ວິຕາຍະພາວິຕາຍະ ພະຫຸລີກະຕາຍະ ຍານີກະຕາຍະ ວັຕຖຸກະຕາຍະ ອະນຸຖຖິຕາຍະ ປະຣິຈິຕາຍະສຸສະມາຣັທທາຍະ ເອກາທະສານິສັງສາ ປາຕິກັງຂາຯ ກະຕະເມ ເອກາທະສະ!   (1)       ສຸຂັງ ສຸປະຕິ (2)       ສຸຂັງປະຕິພຸຊຊະຕິ (3)       ນະ ປາປະກັງ ສຸປິນັງ ປັສສະຕິ (4)       ມະນຸສສານັງ ປິໂຍ ໂຫຕິ (5)       ອະມະນຸສສານັງ ປິໂຍ ໂຫຕິ (6)       ເທວະຕາ ຣັກຂັນຕິ (7)       ນາສສະ ອັຄຄິ ວາ ວິສັງວາ ສັຕຖັງ ວາ ກະມະຕິ (8)       ຕຸວະຖັງ ຈິຕຕັງສະມາທິຍະຕິ (9)       ມຸຂະວັນໂນ ວິປປະສີທະຕິ (10)     ອະສັມມຸລລະໂຫ ກາລັງກະໂຣຕິ (11)     ອຸຕຕະຣິງ ອັປປະຕິວິຊຊັນໂຕ ພຼົຫມໂລກູປະໂຄ ໂຫຕິຯ; ເມຕຕາຍະພິກຂະເວ ເຈໂຕວິມຸຕຕິຍາ ອາເສວິຕາຍະ ພາວິຕາຍະ ພະຫຸລີກະຕາຍະ ຍານີກະຕາຍະ ວັຕຖຸກະຕາຍະ ອະນຸຖິຖິຕາຍະ ປະຣິຈິຕາຍະ ສຸສະມາຣັທທາຍະ ອິເມ ເອກາທະສານິສັງສາ ປາຕິກັງຂາຯ ອັຕຖິ ອະໂນທິໂສ ຜະຣະນາ ເມຕຕາເຈໂຕວິມຸຕຕິ ອັຕຖິ ໂອທິໂສ ຜະຣະນາ ເມຕຕາເຈໂຕວິມຸຕຕິ ອັຕຖິ…