ພຣະເຫວດສັນດອນຊາດົກ ຫຍໍ້

            ໃນພຣະໄຕປີດົກ ຊາດົກພາກ 2 ໄດ້ກ່າວເຖິງເຫວດສັນດອນຊາດົກ ອັນເປັນພຣະຊາດໜຶ່ງຂອງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ທີ່ສະເຫວຍພຣະຊາດເພື່ອບຳເພັນທານະບາຣະມີ  ອັນເປັນຊາດສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະມາຕັດສາຣູ້ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ, 
ໃນມະຫາຊາດຊາດົກແບ່ງອອກເປັນ 13 ກັນມີ  10000 ຄາຖາມີເນື້ອຫາຫຍໍ້ ດັ່ງນີ້
ກັນທີ່ 1 ທັສສະພອນມີ  19 ຄາຖາ   ເພັງ ສາທຸການ
   ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຕັດສະຣູ້ທັມແລ້ວ ໄດ້ສະເດັດໄປໂຜດ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ແລະພຣະຍາດອັນມີພຣະເຈົ້າ ສຸດໂທທະນະ ທີ່ກຸງກະບິນລະພັດ  ໄດ້ບັງເກິດຝົນໂບກກາລະພັດຕົກ ພຣະສາວົກໄດ້ອາລາດທະນາໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າສະແດງຊາດົກ ອັນເປັນເຫດນັ້ນ..
     ດົນນາມາແລ້ວນັບແຕ່ກັບທີ່ 98 ເຖິງປັດຈຸບັນ  ພຣັະນາງຜຸດສະດີເທບອັບປະສອນສິ້ນອາຍຸໄຂ ຈະຕ້ອງຈຸຕິຈາກ ເທວະໂລກ ພຣະອິນຊົງຮັບຮູ້ສະພາວະຂອງນາງ ຈິ່ງພານາງ ໄປປະທັບຊົມສວນ ນັນທະວັນ ໃນເທວະໂລກ ເພື່ອຄວາມສຳຣານໃຈແລ້ວ ແລ້ວຕັດບອກວ່າບັດນີ້ເຈົ້ານາງສິ້ນບຸນແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄປເກິດໃນມະນຸດສາ ໂລກ  ພຣະນາງໄດ້ຂໍພອນ 10 ປະການກັບພຮະອິນ ມີດັ່ງນີ້
1, ຂໍໃຫ້ໄດ້ຢູ່ໃນຜາສາດຂອງພຣະເຈົ້າສີວິຣາດແຫ່ງນະຄອນສີພີ
2, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຕາດຳຄືຕາລູກກວາງ
3, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຄິ້ວດຳສະນິດ
4, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີນາມວ່າ ນາງຜຸດສະດີ
5, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີພຣະໂອຣົດມີກຽດມີຍົດໃນແຜ່ນດິນ ແລະເປັນຄົນທີ່ມີໃຈບຸນ
6, ໃນເວລາຊົງຄັນມານ ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍຢ່າມີມານດັ່ງສາມັນຊົນທົ່ວໄປ
7, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີນົມງາມ ຂໍຢ່າໃຫ້ມີສີດຳແລະຍ່ອນຍານຄືຄົນທົ່ວໄປ
8, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຜົມດຳສະຫນິດ
9, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີຜິວພັນງົດງາມ
10, ຂໍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍມີອຳນາດປົດປ່ອຍນັກໂທດໄດ້
ພຣະອິນກໍ່ປະທານພອນໃຫ້ດັ່ງປະສົງ.
ສາລະໜ້າຮູ້    ຈາກກັນທັສພອນ ການເຮັດບຸນຈະປະສົບຜົນດັ່ງປະສົງຕ້ອງອະທິຖານຈິດ ຕັ້ງຄວາມປາຖະໜາໄວ້ ຕັ້ງໝັ້ນໃນສິນ ການກະທຳຄວາມດີ ແລ້ວຮັກສາຄວາມດີນັ້ນໄວ້ ຄືເກືອຮັກສາຄວາມເຄັມ  ດັງພາສິດລາວກ່າວໄວ້ວ່າ ຄັນວ່າຟັງທັມແລ້ວບໍ່ທຳຕາມກໍ່ໄຮ້ຄ່າ ມີຢ່າຄັນບໍ່ກິນໃສ່ທ້ອງໂຣຄາໄຂ້ກໍ່ບໍ່ຫາຍ...... 
ອານິສົງກໍ່      ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນທັສພອນນີ້ຈະໄດ້ຮັບຊັບສົມບັດດັ່ງຄຳມັກຄຳປາຖະໜາ ຖ້າເປັນແມ່ຍິງ ກໍ່ຈະໄດ້ສາມີທີ່ເປັນທີ່ຖືກອົກຖືກໃຈ ຖ້າເປັນຜູ້ຊາຍກໍ່ຈະໄດ້ພັນລະຍາໄດ້ດັ່ງຄວາມປະສົງ ຈະໄດ້ລູກຍິງຊາຍ ເປັນຜູ້ປະເສີດວ່າລອນສອນງ່າຍ ມີຮູບຮ່າງງົດງາມ


ກັນທີ່ 2 ກັນຫິມະພານມີ 134 ພະຄາຖາ ,   ເພງ ຖອງພຣະທາດ
           ເມື່ອນາງເທບອັບປະສອນຜຸດສະດີຈຸຕິມາເກິດເປັນພຣະທິດາພຣະເຈົ້າມັດທະຣາດ ເມື່ອຈະເລີນໄວ  ກໍ່ມີຮູບງາມນາມຄ່ອງສົມດັ່ງຄວາມຕັ້ງປາຖະໜາໄວ້ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 16 ປີ ກໍ່ໄດ້ອະພິເສກ ເປັນມະເຫສີຂອງ ພຣະເຈົ້າສົນໄຊສີວິຣັດນະຄອນ ເມື່ອພຣະນາງຊົງພຣະຄັນໄດ້ 10 ເດືອນ ບັງເອີນພຣະນາງສະເດັດຢາມນະຄອນກໍ່ໄດ້ປະສູດພຣະໂອຣົດລະວ່າງຮ່ອມກາງທາງ ຈິງຂານພຣະນາມ ວ່າ ເຫວດສັນດອນ  ແປວ່າ ລະວ່າງພໍ່ຄ້າ ພໍພຣະກຸມມານປະສູດອອກມາກໍ່ເອີ່ຍປາກຂໍເງິນ 1000 ກະຫາປະນະເພື່ອບໍ່ລິຈາກທານ ເປັນທີ່ອັດສະຈັນໃຈແກ່ຊາວປະຊາລາດ ໃນວັນນັ້ນເອັງນາງຊ້າງຕະກູນ ສັດທັນຕົວໜຶ່ງກໍ່ໄດ່ນຳເອົາລູກຊ້າງເຜືອກຂາວບໍລິສຸດມາຖະວາຍ ປະຊາຊົນກໍ່ຊື່ນຊົມບາລະມີ ແລ້ວໃຊ່ ຊື່ຊ້າງວ່າ ປັດຈັຍຍະນາກ ປັດຈັຍຍະນາເຄນ ຖືເປັນບຸບພະນິມິດອັນດີຂອງພຣະນະຄອນ ພຣະຫວດສັນດອນເປັນຜູ້ທີ່ມີນ້ຳໃຈເມດຕາກະລຸນາ ບໍລິຈາກທານເປັນເນື່ອງນິດ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 16 ພຣະບິດາກໍ່ມອບຣາດຊະສົມບັດໃຫ້ຄອງນະຄອນ ແລະຂໍພຣະນາງມະທີ ຣາດຊະທິດາຂອງນະຄອນມັດ ທະຣາດມາເປັນມະເຫສີ ເມື່ອພຣະເວສສັນດອນໄດ້ຄອງຣາດ ກໍ່ສັ່ງໃຫ້ຕັ້ງໂຮງບໍລິຈາກທານເຖິງ 6 ແຫ່ງ ຕໍ່ມາພຣະອົງໄດ້ມີພຣະໂອຣົດໜຶ້ງ ພຣະອົງມີນາມວ່າ ຊາລີ ແລະພຣະທິດາອົງໜຶ່ງ ມີນາມວ່າ ກັນຫາ,,,,,, ອັນໜຶ່ງຊ້າງປັດຈັຍຍະນາເຄນນີ້ເປັນຊ້າງມິ່ງມຸງຄຸນ ເມື່ອຂີ່ໄປປະເທດທີ່ແຫ້ງແລ້ງກໍ່ເກິດມີຝົນຕົກ ເຂົ້ານ້ຳຊ່ຳປາອຸດົມສົມບູນປະຊາຣາດມີຄວາມສຸກສະບາຍທົ່ວໜ້າ ຈົນມີຊື່ສຽງລືຊາຜາກົດໄປທົ່ວທີບ ພຮະນະຄອນ ຕໍ່ມາພຣະເຈົ້າກາລິງຄະ ເຈົ້າຊີວິດແຫ່ງນະຄອນກະລິງຄະ ຣາດໄດ້ສົ່ງພຣາມ 8 ຄົນມາຂໍຊ້າງ ປັດຈັຍຍະນາເຄນ ເພາະວ່າເມືອງກະລິງຄະນັ້ນໄດ້ເກິດໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຂົ້າຢາກຫມາກແພງຝົນແລ້ງ ພຣະເຫວດສັນດອນໄດ້ທານຊ້າງນັ້ນໃຫ້ພຣາມທັງ 8 ແກ່ເມືອງກາລິລຄະ ເມື່ອຊາວເມືອງສີພີເຫັນເປັນດັ່ງນັ້ນກໍ່ບໍ່ພໍໃຈ ແລະໄດ້ເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າສົນໄຊ ໃຫ້ຂັບໄລ່ພຣະເຫວດສັນດອນອອກຈາກນະຄອນ ເມືອງ ໃນທີ່ສຸດພຣະເຈົ້າສົນໄຊ ຈິ່ງຂັບໄລ່ພຣະເຫວດ ອອກຈາກເມືອງ ກ່ອນອອກຈາກເມືອງພຣະເຫວດຂໍຢູ່ບຳເພັນສັຕຕະມະຫາທານ ຄືທານສິ່ງລະເຈັດຮ້ອຍ ແລ້ວກໍ່ໜີອອກຈາກເມືອງພ້ອມດ້ວຍພຣະນາງມະທີ ທ້າວຊາລີ ນາງກັນຫາ ໃນລະຫວ່າງທາງພຣະເຫວດໄດ້ໃຫ້ທານ ຣົດມ້າ ແລ້ວຍ່າງດ້ວຍຕີນເປົ່າມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ເຂົາວົງກົດຄີລີ ເພື໋ອບຳເພັນເປັນພຣະລືສີໃນທີ່ນັ້ນ.
ຄະຕິທັມ ການເຮັດຄວາມດີນັ້ນມັກຈະມີອຸປະສັກ ແຕ່ຢ່າໄປທໍ້ຖອຍ ທຳດີໄວ້ໃຜບໍ່ຍໍກໍ່ຕາມຊ່າງ ທຳຊົ່ວນັ້ນໃຜຊິຍ້ອງກໍ່ຢ່າທຳ 
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດບູຊາກັນຫິມະພານນີ້ ຈະໄດ້ມະນຸດສົມບັດ ສະຫວັນສົມບັດ ສົມປາຖະໜາທຸເຍື່ອງ ທຸກປະກາການ ຈະມີຄວາມສຸກທັງກາຍແລະໃຈທຸກອະຣິຍະບົດທຸກເມື່ອແລຯ 
Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ