ກັນທີ 7 ມະຫາພົນ



ກັນທີ 7 ມະຫາພົນ ມີ 80 ຄາຖາ ເພັງເຊີດກອງ
ກ່າວເຖິງພາມເຖົ້າຊຸຍຊະກະ ເດີນທາງໄປພໍ້ອະຈຸດຕະລືສີ ແລະໄດ້ຕົວະພຣະລືສີວ່າເປັນຣາດຊະຄູຂອງພຣະເຫວດສັນດອນ ຈົນໄດ້ພັກເຊົາແຮມຄືນກັບລືສີ ຕື່ນເຊົ້າພຣະລືສີໄດ້ລ້ຽງດູດ້ວຍຜົນໝາກຮາກໄມ້ ແລະຊີ້ບອກທາງໃຫ້ພາມຮູ້ ແລະພັນລະນາປ່າໄມ້ ຫົນທາງໄປສູ່ເຂົາວົງກົດ ອັນປະກອບໄປດ້ວຍປ່າໄມ້ ພູດອຍ ສະໂບກຂະຣະນີ ແລະສັດປ່ານາ ໆ ຊະນິດ
ອານິສົງ  ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນມະຫາພົນຈະມີສຸກຂະສົມບັດ ເມື່ອຊີບວາຍຊີວາຈະໄດ້ນຳຕົນໄປເກິດໃນດາວະດິງເທວະໂລກ
ຄະຕິ ຢ່າເຊື່ອໃຈທາງຢ່າວາງໃຈຄົນ ມັນຈະຈົນໃຈໂຕ
ການທີ່ຈະສົງສານຄົນນັ້ນຕ້ອງປະກອບໄປດ້ວຍປັນຍາ ຢ່າໄປຕັດສິນຄົນແຕ່ຮູບຮ່າງພາຍນອກ ເບິ່ງຄົນໃຫ້ເບິ່ງໜ້າ ເບິ່ງຜ້າໃຫ້ເບິ່ງເຊີງ


ກັນທີ 8 ກຸມມານ ມີ 101 ຄາຖາ ເພງເຊີດສິ່ງ
ກ່າວເຖິງພຣາມເຖົ້າຊູຊົກເດີນທາງໄປເຖິງອາສົມພຣະເຫວດສັນດອນ ໄດ້ພັກແຮມຄືນຢູ່ຕົ້ນໄມ້ໄກ້ສາລາ ໃນຄືນນັ້ນນາງມະທີໄດ້ສຸບິນຝັນຮ້າຍ ແຕ່ພຣະເຫວດແກ້ໃຫ້ວ່າຈະມີໂຊກດີ ເພາະຫາກນາງຮູ້ພຮະເຫວດກໍ່ບໍ່ໄດ້ທານລູກ ເມື່ອຮຸ່ງຂື້ນນາງມະທີກໍ່ເຂົ້າປ່າຫາໝາກໄມ້ແລ້ວ ເຖົ້າຊຸຍຊະກະກໍ່ເຂົ້າໄປຂໍກັນຫາຊາລີ ພຣະເຫວດກໍ່ທານລູກໃຫ້ແກ່ພຣາມ ສອງກຸມມານໄດ້ຍິນກໍ່ໜີໄປລີ້ຢູ່ໜອງບົວ ພຣະເຫວດສັນດອນໄດ້ບອກໃຫ້ລູກອອກມາ ພຣາມກໍ່ເອົາສອງກຸມມານຈາກໄປ
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນກຸມມານກໍ່ຈະໄດ້ສົມຄວາມປາຖະໜາ ເມື່ອຕາຍໄປກໍ່ຈະໄດ້ໄປເກິດໃນສະໄຫມຂອງພຣະສີອະຣິຍະເມດຕັຍ ຈະໄດ້ຟັງທັມຂອງພຣະອົງ ແລະໄດ້ບັນລຸອໍຣະຫັນຕາແລ
ຄະຕິ ຄວາມຮູ້ຈັກກາລະເທສະຂອງພາມ ເມື່ອຮູ້ວ່ານາງມະທີຢູ່ກໍ່ບໍ່ເຂົ້າໄປຂໍລູກ ເຮັດໃຈເຢັນໄວ້ ໃຫ້ເຈົ້າເຮັດຍາວໆໄວ້ຄືສິນໄຊຟັນໄຮ່ ຢ່າໄດ້ເຮັດອຸ້ງປຸ້ງຄືຮຸ້ງຄາບງູ! ເຮັດຊ້າ ໆ ໄດ້ພ້າດວງງາມ ! ຊ້າເປັນການນານເປັນຄຸນ! ຮູ້ຈັກໂອກາດ ມີມາຣະຍາດ ກ້າຫານ ໃຈເຢັນ ເປັນຜົນສຳເລັດ!!!!!!!

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ