ມະຫາຊາດ ເຫວດສັນດອນ ຕໍ່


ກັນທີ່ 3 ທານະຂັນ ມີ 209 ຄາຖາ   ເພັງພະຍາໂສກ
  ກ່າວເຖິງພຣະນາງຜຸດສະດີ ພຣະມານດາຮັບອາສາໄປຂໍໂທດຈາກພຣະເຈົ້າກຸງສົນໄຊ ໃຫ້ຊົງລົດຫຍ່ອນຜ່ອນໂທດແຕ່ບໍ່ສຳເລັດ ຈາກນັ້ນພຣະເຫວດສັນດອນຊົງບຳເພັນມະຫາທານ ເອີ້ນວ່າ ສັດຕະສະດະກະມະຫາທານ ແລ້ວທູນລາພໍ່ແມ່ ຊົງຂື້ນຣົດກວຽນອອກເມືອງໄປ ມີພຣາມ 4 ຄົນມາທູນຂໍມ້າ ແລະຣົດ ພຣະອົງຊົງທານໄປ  ສັດຕະສະດະກະມະຫາທານ ຄື ຊ້າງ 700 ມ້າ 700 ງົວນົມ 700 ຣົດມ້າ 700 ນາຣີ 700 ນາງທາ 700 ທາສີ 700 ເສື້ອຜ້າອາພອນ  700 ຫລັງຈາກທານຣົດມ້າແລ້ວ ພຣະເຫວດສັນດອນຊົງຢ່າງດ້ວຍພຣະບາດ ພ້ອມດ້ວຍພຣະນາງມະທີ ກັນຫາ ຊາລີ
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນທານະຂັນ ຈະບໍລິບູນດ້ວຍແກ້ວແຫວນເງິນທອງ ທາດທາສີ ສັດສອງຕີນ ສີ່ຕີນ ເມື່ອສິ້ນຊີວິດໃນມະນຸດສາໂລກນີ້ແລ້ວຈະເກິດໃນສະກາມາຈອນສະຫວັນ ມີນາງເທພອັບປະສອນເປັນບໍລິວານ ມີຜາສາດປະດັບດ້ວຍແກ້ວ 7 ປະການ
ຂໍ້ຄິດປະຈຳກັນ  ຄວາມຮັກຂອງແມ່ ຄວາມຫ່ວງຂອງເມັຍ ໂທດຂອງການເປັນແມ່ຮ້າງນັ້ນບໍ່ມີໃຜປາຖະໜາ ເພື່ອປະໂຫຍດສຸກຂອງຄົນສ່ວນຫລາຍ ຈົ່ງເສັຍສະຫຼະປະໂຫຍດສຸກສ່ວນຕົວ ຍາມຮ້າຍເພິ່ນບໍ່ວ່າດີ ຍາມມີເພິ່ນວ່າພີ່ນ້ອງລູງປ້າວ່າຫລານ ຊີວິດນີ້ມີທັງສຸກທັງທຸກ ແມ່ນແຕ່ເປັນເຈົ້າຟ້າຍັງຫົວຍ່າງຕາງຕີນ ແມ່ນເປັນອິນເປັນພົມຍັງໄດ້ມາໃຊ້ຊາດ
ກັນທີ່ 4 ວັນນະປະເຫວດ ມີ 57 ຄາຖາ ເພງພະຍາເດີນ
          ກ່າວເຖິງພຣະເຫວດສັນດອນພ້ອມດ້ວຍນາງມະທີ ກັນຫາ ຊາລີ ສະເດັດໄປຮອດເມືອງມາຕຸລະນະຄອນ ບັນດາກະສັດໄດ້ຂໍໃຫ້ພຣະເຫວດສັນດອນຄອງເມືອງແຕ່ພຣະອົງກໍ່ປະຕິເສດ ພຣະເຈົ້າເຈຕຕະຣາດໄດ້ໃຫ້ພານເຈຕະບຸດໄປຄຸ້ມກັນ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃດໄປລ່ວງລ້ຳພຣະເຫວດ ເມື່ອໄປຮອດເຂົາວົງກົດພຣະອິນໄດ້ໃຫ້ວິສຸກັມເທວະບຸດນີລະມິດອາສົມສາລາໃຫ້ ເມື່ອຮອດອາສົມສາລາ ພຣະເຫວດຊົງປ່ຽນເຄື່ອງນຸ່ງເປັນລືສີ ພ້ອມນາງມະທີ ກໍ່ໄດ້ອຸປະຖາກລືສີດ້ວຍການຫາໝາກໄມ້ມາລ້ຽງທັງສາມພຣະອົງ ໃນປ່າເຂົາວົງກົດນັ້ນອຸດົມສົມບູນດ້ວຍພັນໄມ້ນານາຊະນິດ ມີສະໂບກຂະລະນີໃສສະອາດມີດອກບົວ ຊຸຸ່ມເຢັນ ຄືກັບວິມານທິບ.
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນວັນນະປະເວດ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຸກທັງໂລກນີ້ແລະໂລກຫນ້າ
ຈະໄດ້ເປັນໃຫຍ່ໃນຊົມພູທະວີບສາມາດປາບອະລິລາດສັດຕູຜູ້ມາບຽດບຽນໄດ້
ຄະຕິທັມ  ຄົນເຮົານັ້ນຄວນທີ່ຈະເຫັນອົກເຫັນໃຈກັນຍາມເຈັບຍາມເປັນ ຍາມພັດພາກຈາກກັນຄວນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຫຼຽວແລ 

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ