ມະຫາຊາດເຫວດສັນດອນ ຕໍ່


ກັນທີ່ 5 ກັນຊູຊົກ  ມີ 79 ຄາຖາ ເພັງເຊັ່ນເຫຼົ້າ
ກ່າວເຖິງພຼາມຊູຊະກະ ໄດ້ທະເນຈອນຂໍທານໄປຕາມເມືອງຕ່າງ ໆ ເມື່ອໄດ້ເງິນມາກໍ່ເອົາໄປຝາກສ່ຽວໄວ້ ຕໍ່ມາສ່ຽວກໍ່ເອົາເງິນໄປຈ່າຍໝົດເມື່ອພາມຊູຊົກມາຖາມເງິນຄືນ ກໍ່ບໍ່ມີເງິນໃຫ້ ຈິງຍົກນາງອະມິດຕະຕາລູກສາວ ອາຍຸ 16 ປີໃຫ້ພຼາມ ເມື່ອນາງໄປເປັນເມັຍພາມກໍ່ໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເມັຍ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ເມັຍພຼາມຊາວບ້ານບໍ່ພໍໃຈ ໄດ້ປ້ອຍດ່ານາງອະມິດຕະຕາ ນາງເລີຍບໍ່ພໍໃຈບໍ່ເຮັດວຽກ ແລະສັ່ງໃຫ້ພຼາມໄປຂໍກັນຫາ ສາລີ ໃຫ້ມາເປັນຂ້ອຍຮັບໃຊ້.
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນຊູຊົກຈະໄດ້ເກິດໃນຕະກູນກະສັດ ປະກອບດ້ວຍສົມບັດ ອັນງົດງາມແມ່ນຈະເວົາຈາປາສັຍກໍ່ມ່ວນອອນຊອນຫູ ແມ່ນວ່າມີຜົວ ເມັຍ ລູກເຕົ້າ ກໍ່ມີຮູບຮ່າງສວຍສົດງົດງາມ ວ່າລອນສອນງ່າຍ.
ຂໍ້ຄິດປະຈຳກັນນີ້ ; ຂອງທີ່ຮັກແລະຫວງແຫນທີ່ເຮົາມີຫ້າມຝາກຄົນອື່ນເດັດຂາດຄື ເງິນ, ມ້າ, ເມັຍ, ນ້ອງເມັຍ
ເມັຍທີ່ດີຕ້ອງເຮັດໜ້າທີ່ ໃຫ້ດີ ຕື່ນກ່ອນນອນທີຫຼັງ ເຂົ້າຕຳ ນ້ຳຕັກ ຫັກຟືນ
ຂອງທີ່ບໍ່ຄູ່ຄວນກັນຍ່ອມບັນຫາ ຄວາມຮູ້ເປັນພິດເພາະບໍ່ນຳໄປໃຊ້ ອາຫານເປັນພິດເພາະທາດໄຟບໍ່ຍ່ອຍ ເມັຍສາວນ້ອຍເປັນພິດເພາະຜົວເຖົ້າ.
ກັນທີ່ 6 ຈຸນລະພົນ; ມີ 35 ຄາຖາ ເພງ ຄຸກພາດ
ກ່າວເຖິງພຼາມຊູຍຊະກະເດີນທາງໄປເຂົາວົງກົດ ເພື່ອໄປຂໍກັນຫາຊາລີ ໄດ້ໄປພົບນາຍພານເຈຕະບຸດ ແລະຕົວະວ່າເປັນຣາດຊະທູດຂອງພຣະເຈົ້າກຸງສົນໄຊ ຈົນພາມເຈຕະບຸດຫລົງເຊື່ອ ແລະບອກທາງໃຫ້ພາມຈົນໄປເຖິງອາສົມບົດຂອງພຣະລືສີອັດຈຸຕະລືສີ
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນຈຸລະພົນນີ້ເກິດຊາດໃດຈະໄດ້ມີບໍລິວານສົມບັດ ມີອຸທິຍານ ມີສະໂບກຂະຣະນີເຕັມໄປດ້ວຍດອກປະທຸມມະຊາດ ຄັນເມື່ອຕາຍໄປແລ້ວກໍ່ຈະໄດ້ໄປເກິດໃນທິບພະສົມບັດສືບຕໍ່ໄປ ;
ຂໍ້ຄິດປະຈຳກັນນີ້; ມີອຳນາດຫາກຂາດປັນຍາກກໍ່ຖືກຫຼອກໄດ້ງ່າຍ;
ມີຄວາມຮູ້ເຮັດບໍ່ແມ່ນກໍ່ບໍ່ຖືກ ຄົນງ່າວຍ່ອມເປັນເຫຍື່ອຂອງຄົນຫຼັກ
ຢ່າໄດ້ໄວ້ໃຈທາງ ຢ່າໄດ້ວ່າງໃຈຄົນ; ມັນຈະຈົນໃຈໂຕ;

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ