ພຣະເຫວດສັນດອນ ຫຍໍ້


ກັນທີ່ 9 ກັນມະທີ ມີ 90 ຄາຖາ
ກ່າວເຖິງພຣະນາງມະທີເຂົາປ່າຫາຜົນໄມ້ແລະ ຫົວມັນ ແລ້ວພົບພໍ້ເຫດການອັດສະຈັນ ຕ່າງ ໆ ເຊັ່ນວ່າຫາໜາກໄມ້ກໍ່ບໍ່ໄດ້ ຕົ້ນທີ່ເຄີຍສຸກກໍ່ບໍ່ສຸກ ຕົ້ນທີ່ມີໝາກກໍ່ບໍ່ມີ  ຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີຫມາກກໍ່ຫາກຫຼາກເຫຼືອຕາ ນາງຈິ່ງເດີນທາງກັບອາສົມບົດ ສາລາ ໃນເວລາເດີນທາງກັບກໍ່ພົບພໍ້ກັບສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ພຣະນາງຢ້ານ ສັ່ນ ເຊັ່ນ ລົມພາຍຸພັດ ມືດຄື້ມ ໄປທົ່ວປ່າ ແລະຍັງມີຣາຊະສີ ເສືອໂຄ່ງ ເສືອເຫຼືອງ ມາຕັນທາງໄວ້່ ເມື່ອມາຮອດອາສົມບົດສາລາ ຊອກຫາລູກນ້ອຍບໍ່ເຫັນນາງໄປຖາມຫາລູກນຳພຣະເຫວດ ພຣະເຫວດກໍ່ບໍ່ບອກ ແລ້ວຍັງຕູຫາວ່ານາງໄປຫຼິ້ນຊົມໝູ່ພະຍາທອນ ນາງເສັຍໃຈຫຼາຍກໍ່ເລີຍສະຫຼົບລົງ ພຣະເຫວດເຫັນດັ່ງນັ້ນ ຈິ່ງນຳເອົານ້ຳເຕົ້າແກ້ວມາຫົດ ພ້ອມອຸ້ມນາງມາໄວ້ຕັກ ນາງໄດ້ສະຕິຄືນມາ ພຣະເຫວດກໍ່ບອກຄວາມຈິງ ນາງມະທີກໍ່ອະນຸໂມທະນາ ໃນການໃຫ້ທານກັບພຣະເຫວດສັນດອນ
ອານິສົງ ຜູ້ໃດໄດ້ບູຊາກັນມະທີ ເກິດໃນໂລກໜ້າຈະເປັນຜູ້ມັງຄັ່ງ ສົມບູນດ້ວຍຊັບສົມບັດ ເປັນຜູ້ມີອາຍຸຍືນຍາວ ທັງປະກອບດ້ວຍຮູບໂສມງົດງາມກວ່າຄົນທັງຫຼາຍ ຈະໄປທາງໃດກໍ່ມີແຕ່ຄວາມສຸກຄວາມຈະເລີນທຸກແຫ່ງ.
ຂໍ້ຄິດ ລູກຕ້ອງເປັນລູກກະຕັນຍູ ເມັຍຕ້ອງເປັນເມັຍທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ຜົວ ຄວາມຮັກທີ່ແມ່ມີຕໍ່ລູກແມ່ນແຕ່ຊີວິດກໍ່ສະຫຼະໄດ້ ເມື່ອເປັນລູກດີຊາວໂລກກໍ່ ຊື່ນຊົມ ພຣຫມກໍ່ສັນລະເສີນ..
ກັນທີ່ 10 ກັນສັກກະບັນ ມີ 43 ຄາຖາ
ກ່າວເຖິງທ້າວສັກກະເທວະຣາດ  ຢ້ານວ່າຈະມີຜູ່ມາຂໍພຣະນາງມະທີໄປອີກ ຈະບໍ່ມີຜູ້ມາອຸປະຖາກເບິ່ງແຍງພຣະເວສສັນດອນ ຈະເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການບຳເພັນບາຣະມີ ຈິ່ງໄດ້ແປງເພດເປັນພຣາມ ມາຂໍພຣະນາງມະທີກັບພຣະເຫວດສັນດອນ ເມື່ອໄດ້ແລ້ວກໍ່ປາກົດຕົວວ່າເປັນພຣະອິນ ແລ້ວຂໍພຣະເຫວດວ່າຢ່າໃຫ້ທານນາງມະທີເດັດຂາດ ພ້ອມດ້ວຍການປະທານພອນໃຫ້ແກ່ພຣະເຫວດສັນດອນ 8 ປະການໃຫ້ແກ່ພຣະເຫວດສັນດອນ ແລ້ວກໍ່ສະເດັດກັບສະຫວັນ
ກັນທີ່ 11 ກັນມະຫາຣາດ ມີ 69 ຄາຖາ
ກ່າວເຖິງຊູຊົກໄດ້ນຳສອງກຸມມານໄປແລ້ວຫລົງທາງໄປຊູ່ນະຄອນສີພີ ຈົນໄດ້ພົບກັບປູ່ແລະຍ່າ ແລ້ວເຈົ້າສີສົນໄຊກໍ່ໄຖ່ຖອນເອົາຫລານ ແລະລ້ຽງ ເຖົ້າຊູຊົກດ້ວຍອາຫານຫວານຄາວມາກມາຍກ່າຍກອງ ເຖົ້າພາມກິນຫລາຍເກີນໄປຈົນທ້ອງອືດ ອາຫານບໍ່ຍ່ອຍໃນທີ່ສຸດເຖົ້າພາມກໍ່ຕາຍເພາະການກິນຫຼາຍເກີນໄປ ພຣະເຈົ້າສີສົນໄຊສັ່ງໃຫ້ຕຽມກອງໂຍທາທັບໄປຮັບເອົາພຣະເຫວດ
ກັນທີ່ 12 ກັນສັກກະຕິ ມີ 36 ຄາຖາ
ກ່າເຖິງພຣະເຈົ້າສີຊົນໄຊ ແລະຈະຕຸລົງຄະເສນາ ເດີນທາງໄປຮອດເຂົາວົງກົດ ເພື່ອເຊີນພຣະເຫວດກັບນະຄອນ ທັງ 6 ກະສັດມາເຫັນກັນໃນກາງປ່າ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ ກໍ່ຊົງວິປະໂຍກໂສກກະສັນ ຈົນສະຫຼົບໄປ ທັງ 6 ຝົນໂບກກາຣະພັດກໍ່ຕົກມາຮວຍຮຳ ທັງໝົດກໍ່ຟື້ນຄືນມາ ແລະໃຫ້ອາໄພເຊິ່ງກັນແລະກັນ ແລ້ວຣາທະນາພຣະເຫວດໃຫ້ລາສິກຂາ ແລ້ວເຊີນພຣະເຫວດກັບເມືອງ
ກັນທີ່ 13 ກັນນະຄອນ ມີ 48 ຄາຖາ
ກ່າວເຖິງພຣະເຫວດກັບມານະຄອນແລ້ວ ກໍ່ເປັນເຈົ້າຄອງນະຄອນສີພີ ດ້ວຍຄວາມຢູ່ເຢັນເປັນສຸກ ຈົນລະອາຍຸສັງຂານ ແລ້ວໄປເກິດໃນສະຫວັນຊັ້ນດູສິດເພື່ອຈະກຽມລົງມາເກິດເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າຂອງເຮົາໃນປັດຈຸບັນ.Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ