ທຸກຂ໌ 12

ທຸກ ຫນຶ່ງ ລູກຕາຍເສັຍ ທຸກ ສອງ ເມັຍຕາຍຈາກ ທຸກ ສາມ ພາກພີ່ນ້ອງໄປໄກ ທຸກ ສີ່ ລົງໄປໄທຄ້າງົວຕ່າງ ທຸກ ຫ້າ ຜົວເມັຍຫ່າງໄກກັນ ທຸກ ຫົກ ໄປນອນຄືນວັນພາກພີ່ນ້ອງ ທຸກ ເຈັດ ປ້ອງຫມູນ້ອຍໄປຂາຍ ທຸກ ແປດ ພໍແມ່ຕາຍແສນຄຶດຮອດ ທຸກ ເກົ້າ ບໍ່ມີຄູ່ກອດນອນຢູ່ຄົນດຽວ ທຸກ ສິບ ທຽວທາງຫົງຍາມຄ່ຳ ທຸກ ສິບເອັດ ຝົນຕົກຮຳທັງັ້າຮ້ອງ ທຸກ ສິບສອງ ເຈັບປວດທ້ອງບໍ່ມີຢາ

Comments

Popular posts from this blog

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ

ວັນມາຄະບູຊາ

ບຸນເຂົ້າພັນສາ