ສັທທັນຕ໌ຊາດົກ

ສັທທັນຕ໌ຊາດົກ
ໃນສະໄໝໜຶ່ງ ພຣະພຸດທະເຈົ້າປະທັບຢູ່ວັດເຊຕະວັນມະຫາວິຫານ ເມືອງສາວັດຖີ ຊົງປາລົບພິກສຸນີສາວອົງໜຶ່ງ ຜູ້ນັ່ງຟັງທັມລະນຶກເຖິງອາດີດຕະຊາດໄດ້ ແລ້ວສະແດງອາການ ຫົວຂວັນ ແລ້ວກໍ່ຮ້ອງໄຫ້ ພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ຕັດອາດີດຊາດົກວ່າ.......
ກາລະຄັ້ງໜຶ່ງນານມາແລ້ວ ມີຊ້າງປະມານ 8,000 ເຊືອກມີລິດເຫາະໄປໃນອາກາດໄດ້ ອາສັຍສະນ້ຳສັດທັນຢູ່ໃນປ່າຫິມະພານ ຄັ້ງນັ້ນພຣະໂພທິສັດເກິດເປັນລູກຂອງຫົວໜ້າຊ້າງ ເປັນຊ້າງເຜືອກ ປາກແລະເລັບມີສີແດງ ເມື່ອເຕີບໂຕຂື້ນມາກໍ່ມີຮ່າງກາຍໃຫຍ່ກວ່າຊ້າງໂຕອື່ນ ໆ ງາມີແສງລັດສະໝີ 6 ປະການເປັ່ງອອກມາ ຢູ່ຕໍ່ມາເມື່ອຊ້າງຫົວໜ້າເສຍຊີວິດລົງ ຊ້າງພຣະໂພທິສັດໄດ້ເປັນຫົວໜ້າແທນ ມີຊື່ວ່າຊ້າງສັດທັນ ມີພັນລະຍາສອງເຊືອກຄື ມະຫາສຸພັດທາ ແລະຈຸນລະສຸພັດທາ ວັນໜຶ່ງໃນລະດູຮ້ອນ ປ່າຮັງມີດອກບານສະພັ່ງ ພະຍາຊ້າງສັດທັນໄດ້ພາບໍລິວານໄປຫາກິນທີ່ປ່າຮັງນັ້ນ ພະຍາຊ້າງໄດ້ຊົນຕົ້ນຮັງນັ້ນໃຫ້ດອກຫຼົ່ງລົງມາ ນາງຊ້າງຈຸນລະສຸພັດທາຢືນຢູຫົວລົມ ໃບຮັງແຫ້ແລະກິ່ງງ່າທີ່ມີມົດດຳມົດແດງໄປຕິດຢູ່ຮ່າງກາຍ ສ່ວນມະຫາສຸພັດທານັ້ນຢືນຢູ່ໃຕ້ລົມ ດອກຮັງແລະໃບ່ອ່ອນໂປຍລົງຖືກຮ່າງກາຍ ເມື່ອນາງຊ້າງຈຸນລະສຸພັດທາເຫັນແນວນັ້ນກໍ່ເກິດນ້ອຍໃຈ ວ່າພະຍາຊ້າງບໍ່ຮັກຕົນ ແລະຜູກອາຄາດຈ່ອງເວນພະຍາຊ້າງ
ຕໍ່ມາອີກມື້ໜຶ່ງພະຍາຊ້າງໄດ້ພາບໍລິວານໄປອາບນ້ຳໃນສະໂບກຂະລະນີແລ້ວ ໆ ຂື້ນມາຢືນຢູ່ຮີມສະ ມີຊ້າງບໍລິວານໂຕໜຶ່ງນຳດອກບົວມີກີບ 7 ຊັ້ນມາຖວາຍ  ຍືນດອກບົວໃຫ້ແກ່ນາງຊ້າງມະຫາສຸພັດທາເປັນເຫດໃຫ້ນາງຊ້າງຈຸນລະສຸພັດທາເຫັນແລ້ວຄິດນ້ອຍໃຈ ພະຍາຊ້າງໃຫ້ດອກບົວແກ່ພັນລະຍາທີ່ຮັກແລະໂປດປານເທົ່ານັ້ນສວນເຮົາບໍ່ເປັນທີ່ຮັກທີ່ໂປດປານຈຶ່ງບໍ່ໃຫ້ ຈຶ່ງຜຸກເວນກັບພະຍາຊ້າງອີກ
ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງເປັນວັນອຸໂບສົດ ພະຍາຊ້າງໄດ້ໄປຖວາຍນ້ຳເຜິ້ງແກ່ພຣະປັດເຈກະພຸທທະເຈົ້າ ນາງຊ້າງຈຸນລະສຸພັດທາຖວາຍຜົນລະໄມ້ແລ້ວຕັ້ງຄວາມປາຖະໜາໄວ້ວ່າ ສາທຸ ຖ້າຜູ້ຂ້າຕາຍໄປແລ້ວຂໍໄຫ້ໄປເກີດເປັນອັກຄະມະເຫສີຂອງພຣະລາຊາຜູ້ມີອຳນາດ ສາມາດຂ້າພະຍາຊ້າງນີ້ໄດ້ດ້ວຍເທີນ ນັບແຕ່ມື້ນັ້ນນາງກໍ່ອົດຫຍ້າອົດນ້ຳ ຮ້າງກາຍຈ່ອຍຜອມ ມາບໍ່ດົນກໍ່ລົ້ມປ່ວຍຕາຍໄປເກີດເປັນທິດາຂອງພຣະລາຊາໃນແຄວ້ນມັທທະຣັທ ເມື່ອຈະເລີນໄວແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເປັນອັກຄະມະເຫສີຂອງພຣະເຈົ້າເມືອງພຣະຣານະສີ ເປັນທີ່ຮັກທີ່ໂປດປານຫຼາຍ ແລະ ຣະນຶກຊາດໄດ້ ຢູ່ມາວັນໜຶ່ງຈຶ່ງທຳທີເປັນປະຊວນໄຂ້ໜັກບັນທົມຢູ່ ພຣະລາຊາສະເດັດມາຕຣັດຖາມວ່າ ນ້ອງນາງເບີ່ງໃນຕາເຈົ້າກໍ່ແຈ່ມໃສ ແຕ່ເຫດໃດໜໍ ນ້ອງນາງຈຶ່ງເບີ່ງໂສກເສົ້າຊຸດໂຊມໄປດັ່ງນິ້
ມະເຫສີ ສະເດັດອ້າຍ ນ້ອງນີ້ຫາກແພ້ຄັນ ຝັນເຫັນຊິ້ງທີ່ຫາໄດ້ຍາກ ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ຊິ່ງນັ້ນ ຊີວິດຂອງໝ່ອມນ້ອງຄົງຈະຢູ່ບໍ່ໄດ້ເຊັ້ນກັນ
ພຣະລາຊາ ນ້ອງນາງມີອັນໃດໃນໂລກນີ້ທີ່ຫາໄດ້ຍາກບອກອ້າຍມາເທີ້ນຈະຈັດຫາມາໃຫ້ມະເຫສີ ສະເດັດອ້າຍຖ້າຈະກະລຸນາໝ່ອມນ້ອງ ຊົງຮັບຊັ້ງໃຫ້ປະຊຸມນາຍພານປ່າທຸກສາລະທິດເຂົ້າປະຊຸມກັນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ມີນາຍພານປ່າປະມານ 10,000 ຄົນມາປະຊຸມກັນ ພຣະເທວີເມື່ອພຣະລາຊາເປີດໂອກາດ ຈຶ່ງຕຣັດວ່າ ທ່ານນນາຍພານທັງຫຼາຍ ຂ້ອຍຝັນເຫັນຊ້າງເຜືອກ ທີ່ງາມີຣັດສະໝີ 2 ປະການ ຂ້ອຍຕ້ອງການງາຄູ່ນັ້ນ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຊີວິດຂອງເຮົາກໍ່ຄົງຢູ່ບໍ່ໄດ້ ຂໍໃຫ້ພວກທ່ານນຳມາຖວາຍເທີ້ນ
ພວກນາຍພານກ່າວວ່າ ຂໍເດຊະ ຕັ້ງແຕ່ເປັນພານມາກໍ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ປູ່ຍາ ຍາດພີ່ນ້ອງເວົ້າເຖິງພະຍາຊ້າງເຜືອກ ງາມີຣັດສະໝີ 2 ປະການເລີຍ ຂໍພະອົງໄດ້ຕຣັດບອກທີ່ຢູ່ຂອງພະຍາຊ້າງດ້ວຍເທີ້ນ
ພະເທວີໄດ້ກວດເບີ່ງນາຍພານປ່າທັງໝົດ ເຫັນພານປ່າຄົນໜຶ່ງຊື່ໂສນຸຕະຣະ ມີຕີນໃຫຍ່ ເຂົາໃຫຍ່ ໜວດດົກ ເຄົາແດງ ຕາເຫຼືອງເປັນລັກສະນະຂອງພານຜູ້ໂຫດຮ້າຍ ຈຶ້ງມີໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເຂົ້າເຝົ້າແລ້ວຕຣັດບອກທິດທາງໄປວ່າ ຈາກນີ້ໄປທາງທິດເໜືອຂ້າມພູ 7 ໜ່ວຍ ມີພູສູງທີ່ສຸດໜ່ວຍໜຶ່ງຊື່ ສຸເຈົ້າຈົ່ງໄປເທິງພູໜ່ວຍນັ້ນເບິ່ງໄປຕາມພູ ຈະເຫັນຕົ້ນໄຊໃຫຍ່ຕົ້ນໜຶ່ງມີກິ່ງການສາຂາໜາຕຶບມີພະຍາຊ້າງເຜືອກເຊືອກໜຶ່ງອາໄສຢູ່ ມີງາທີ່ງາມຫຼາຍມີບໍລິວານຢູ່ຫຼາຍເຈົ້າຈົ່ງລະວັງຕົວໃຫ້ດີ ພວກມັນລະວັງຮັກສາແມ່ແຕ່ພຸລີກໍ່ບໍ່ໃຫ້ແຕະຕ້ອງພະຍາຊ້າງໄດ້ ນາຍທານເກີດຄວາມຢ້ານຕາຍທູນວ່າ ຂ້າແຕ່ພຣະເທວີ ພຣະແມ່ເຈົ້າຊົງປະສົງຈະຂ້າພະຍາຊ້າງເອົາງາມາປະດັບຫຼືວ່າຈະໃຫ້ພະຍາຊ້າງຂ້າພວກນາຍທານສຽຍກະມັງ ພຣະເທວີ ນາຍພານ ເຮົາມີຄວາມລິດສະຫຍາແລະຄວາມນ້ອຍໃຈເມື່ອນຶກເຖິງຄວາມຫຼັັງ ຂໍພຽງທານທຳຕາມຄຳຂອງເຮົາຈະໄດ້ບ້້ານສວຍເກັບພາສີ 5 ເມືອງໄປເຖີດຢ່າຢ້ານເລີຍ ພ້ອມກັບຊີ້ແຈງທີຢູ່ຂອງພະຍາຊ້າງໃຫ້ແຈ່ມແຈ້ງຍິ່ງຂຶ້ນມ້ອມຊັບໃຫ້ພັນໜຶ່ງແລ້ວນັດໃຫ້ມາອີກ7ວັນແລ້ວຮັບສົ່ງຊ່າງເຫຼັກໃຫ້ເຮັດອາວຸດ ຊ່າງໜັງໃຫ້ເຮັດກະສອບໜັງໃສ່ສຳພາລະ ໃນວັນທີ່7ນາຍພານໂສຍຸຕະເຂົ້າເຝົ້າທູນອຳລາເຂົ້າປ່າໄປ
ນາຍພານຂຶ້ນພູເຂົາ 7 ໜ່ວຍຈົນເຂົ້າໄປເຖິງທີ່ຢູ່ຂອງພະຍາຊ້າງ ເຫັນພະຍາຊ້າງເຜືອກງາມີລັດສະໝີ 6 ປະການ ລົງອາບນຳ້ໃນສະຢູ່  ເມື່ອຮອດເວລາກາງຄືນຈຶ່ງຂຸດຂຸມ 4 ຫຼ່ຽມເພື່ອໃຊ້ເປັນທີແອບດັກຍິງພະຍາຊ້າງ ໃນເວລາໃກ້ແຈ້ງ ຄຸມຮາ່ງກາຍດ້ວຍຜ້າເຫຼືອງແລ້ວລົງໄປຢືນຖືທະນູມີລູກອາບຢາພິດແອບຢູ່ໃນຂຸມນັ້ນ ຖ້າການມາຂອງພະຍາຊ້າງ ວັນນັ້ນພະຍາຊ້າງໄດ້ພາບໍລິວານອອກຫາກິນຕາມປົກກະຕິ ເມື່ອລົງອາບນຳ້ແລ້ວ ກໍ່ຂຶ້ນມາຢືນຢູ່ເທິງຟັ່ງໃກ້ຂຸມນັ້ນ ທັນໃດນັ້ັນເອງກໍ່ຮ້ອງຂຶ້ນສຸດສຽງເມື່ອຖືກລູກສອນນາຍພານຝຸງໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງພະຍາຊ້າງຕ່າງຕົກໃຈວິ່ງໜີເຂົ້າປ່າໄປພະຍາຊ້າງຕົວດຽວຫຼຽວເບິ່ງທີ່ມາຂອງລູກສອນແລ້ວພິກກະດານຂຶ້ນເຫົ້ນນາຍພານເທົ່ານັ້ນ ຄິດຈະຈັບຂຶ້ນມາຂ້າພໍເຫັ້ນຜ້າເຫຼືອງພັນກາຍ ນາຍພານເທົ່ານັ້ນ ຄວາມໂກດກໍ່ຫາຍໄປດວຍຕະໜັກວ່າ ຜ້າເຫຼືອງຄືທຸງໄຊແຫ່ງພຣະອໍຣະຫັັນ ບັນດິດບໍ່ຄວນທຳລາຍຄວນສັກກາລະເຄົາລົບຢ່າງດຽວໂດຍແທ້ ຈຶ່ງກ່າວເປັນຄາຖາວ່າ: ຜູ້ໃດບໍ່ໝົດກິເລດປາສະຈາກທມະແລະສັດຈະຜູ້ນັ້ນບໍ່ຄວນຈະນຸ່ງຫົ່ມຜ້າເຫຼືອງສວນຜູ້ໃດຄາຍກິເລດໄດ້ແລ້ວຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ໃນສິນປະກອບດ້ວຍທມະແລະສັດຈະຜູ້ນັ້ນແລຄວນນຸ່ງຫົ່ມຜ້າເຫຼືອງ.ແລ້ວຖາມນາຍພານວ່າ ເພື່ອນເອີຍທ່ານຍິງເຮົາເພື່ອຕ້ອງການຫຍັງເພື່ອຕົນເອງຫຼືຄົນອື່ນໃຊ້ໃຫ້ມາຂ້າເຮົາ ນາຍພານຕອບວ່າ: ພະຍາຊ້າພຣະນາງສຸພັດທາມະເຫສີຂອງພຣະເຈົ້າກາສີກະລາດໄດຊົງສຸບິນເຫັນທ່ານໄດ້ໃຊ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າມາເພື່ອປະສົງງາທັງຄູ່ຂອງທ່ານ ພະຍາຊ້າງກໍ່ຊາບໂດຍທັນທີເຖິງການຜູກເວນຂອງນາງຈຸນລະສຸພັດທາຈຶ່ງກ່າວວ່າ: ເພື່ອນເອີຍພະນາງສຸພັດທາບໍ່ແມ່ນຈະຕ້ອງງາທັງສອງດອກ ປະສົງຈະຂ້າເຮົາເທົ່ານັ້ນກໍ່ເຊີນເທີດນາຍພານຈົງຈັບເລື່ອຍມາຕັດງາເຮົາຂະນະທີຍັງມີຊີວິດຢູ່ເທີດນາຍພານຈຶ່ງໃຊ້ເລື່ອຍຕັດງາທັງຄູ່ແລ້ວຮັບຖືກັບເມືອງໄປ ພະຍາຊ້າງມອ້ມງາໃຫ້ນາຍພານໄປແລ້ວຕັ້ງຈິດອະທິຖານໃຫ້ໃດ້ບັ້ນລຸພະສັມພັນຍູຕະຍານແລ້ວຕັ້ງຈິດເມດຕາໃຫ້ນາຍພານເດີນທາງກັບເມືອງດ້ວຍຄວາມປອດໄພແລ້ວກໍ່ລົ້ມລົງຂາດໃຈຕາຍ

ຝ່າຍນາງຊ້າງມະຫາສຸພັດທາພ້ອມຝຸງຊ້າງວິ່ງໜີໄປໄລຍະທາງໜຶ່ງເມື່ອບໍ່ເຫັນສັດຕູຕາມມາກໍ່ພາກັນກັບເຫັນພະຍາຊ້າງສິ້ນໃຈຕາຍແລ້ວກໍ່ພາກັນຮອ້ງໄຫ້ຄຳຄວນຢູ່ທີ່ຕົງນັ້ນສ່ວນນາຍພານກໍ່ນຳງາທັງຄູ່ເຂົ້າຖວຍພຣະນາງສຸພັດທາພຮະນາງຮັບຄູ່ງາອັນວິຈິດມີລັດສະໝີ7ປະການວາງໄວ້ໃນພຣະເພລາທອດທະເນດເບິ່ງງາຂອງສາມີສຸດທີ່ຮັກເກີດຄວາມເສົ້າໂສກສະລົດໃນຢ່າງຍິ່ງທັນໃດນັ້ນເອງດວງພະໄທຂອງພະນາງກໍ່ໄດ້ແຕກສະລາຍສະຫວັນຄົດໃນວັນນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ......

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ