ອັນຕະລາຍຂອງພິກສຸຜູ້ບວດໃຫມ່.

1, ອັນຕະລາຍຂອງພິກສຸຜູ້ບວດໃຫມ່.
ທັຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບວດເຂົ້າມາໃນພຣະທັມວິນັຍນີ້ ອັນເປັນເຫດໃຫ້ການປະພຶດພົມມະຈັນຢູ່ບໍ່ໄດ້ຢືນນານ ເປັນເຫດໃຫ້ຕ້ອງລາສິກຂາໄປ ມີ 4 ຢ່າງຄື:
1,ອູມິພັຍ: ພັຍຄືຄື້ນ ຄື ອົດທົນຕໍ່ຄຳສັ່ງສອນບໍ່ໄດ້ ເກິດຄວາມທໍ້ແທ້ ເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ຄຳສັ່ງສອນຕັກເຕືອນ
2,ກຸມພີລະພັຍ: ພັຍຄືແຂ້ ຄື ເຫັນແກ່ປາກແກ່ທ້ອງ ເມື່ອບວດເຂົ້າມາແລ້ວຕ້ອງຖືກຈຳກັດ ການຢູ່ການກິນ ບໍ່ໄດ້ກິນດັ່ງໃຈ ເກິດເບື່ອໜ່າຍໃນທີ່ສຸດ
3,ອາວະຕະພັຍ ພັຍຄືນ້ຳວົນ ຄື ຕັດຈາກກາມມະຄຸນບໍ່ໄດ້ ຫຼົງໄຫຼໃນຮູບ ໃນສຽງໃນກິ່ນເປັນຕົ້ນ
4,ສຸສຸກາພັຍ: ພັຍຄືປາຮ້າຍ  ເກິດຈາກຄວາມປາຖະໜາທາງເພດ ຮັກຜູ້ຍິງ

        ເມື່ອຜູ້ບວດເຂົ້າມາແລ້ວ ບໍ່ໄດ້ສຶກສາພຣະທັມວິນັຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບໍ່ເຂົາໃຈຂໍ້ວັຕປະຕິບັດ ເຮັດໃຫ້ຂາດຄວາມອົດທົນ ບໍ່ມີສະຕິຕໍ່ກິເລສທີ່ມາຄອບງວຳ ປ່ອຍໃຈໄປຕາມກະແສແຫ່ງກິເລສ ເມື່ອທົນບໍ່ໄດ້ກໍ່ລາສິກຂາໄປໃນທີ່ສຸດ.

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ