Posts

Showing posts from October, 2015

ບຸນກະຖິນ

Image
ບຸນກະຖິນ        ຫຼັງຈາກບຸນອອກພັນສາແລ້ວ ໄປອີກໜຶ່ງເດືອນ ຄືນັບແຕ່ແຮມ 1 ຄ່ຳເດືອນ 11 ຫາເດືອນ 12 ເພັງ ເປັນໄລຍະບຸນກະຖິນ ທີ່ເປັນຮີດໜຶ່ງໃນຮອບ 12 ເດືອນ ຄູກັບບຸນນະມັສການພຣະທາຕຸຫຼວງວຽງຈັນ ບຸນກະຖິນຈັດເປັນກາລະທານ ເພາະມີຂອບເຂດຈຳກັດ ພຽງໜຶ່ງເດືອນ ຖ້າຜູ້ມີສັດທາຢາກຕັ້ງກອງບຸນໃນຮູບແບບນີ້ ນອກຈາກນີ້ ເພິ່ນມັກເອີ້ນວ່າບຸນກອງອັດຖະແທນ  ບຸນກະຖິນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມຕັ້ງໃນໄລຍະເດືອນ 12 ຂ້າງຂື້ນ ແລະສ່ວນຫຼາຍຈັດເປັນບຸນມະຫາກະຖິນ ເພາະມີເວລາໃຫ້ຈັດກະກຽມ ບໍລິວານກະຖິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ສ່ວນຈຸລກະຖິນນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມໃນບ້ານເຮົາ. 1.ຄວາມໝາຍຂອງກະຖິນ ຄຳວ່າກະຖິນ ໄດ້ແກ່ໄມ້ສະດຶງ ທີ່ເຮັດເປັນກອບ "ໄມ້ແບບ" ສໍາຫຼັບຂຶງຜ້າເພື່ອຫຍິບເປັນຜ້າຈີວອນຂອງພຣະພິກຂຸ, ເປັນຊື່ຜ້າ ຊື່ວ່າຜ້າກະຖິນ, ເປັນຊື່ພິທີກັມທາງສາສະນາ ເອີ້ນວ່າ ບຸນກະຖິນ ເປັນສັງຄະກັມເອີ້ນວ່າ ກຣານກະຖິນ ເປັນຕົ້ນ. 2.ມູນເຫດແຫ່ງການເຮັດບຸນກະຖິນ ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກ ພວກພິກຂຸຊາວເມືອງປາວາ ຈຳນວນ 30 ອົງປະສົງຈະໄປໄຫວ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າທີ່ພຣະເຊຕະວັນ ແຕ່ໄປບໍ່ທັນວັນເຂົ້າພັນສາ ຈິ່ງພາກັນຈຳພັນສາທີ່ເມືອງສາເກດ ພໍອອກພັນສາແລ້ວກໍ່ພາກັນໄປເຂົ້າເຝົ້າ ຢ່າງຕາກແດດ ຕາກລົມໄປດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ເຮັດໃຫ້ຜ້າຈີວອນເປີະເປື້ອນ ແລະປຽກຊຸ່ມໄປດ້ວຍນຳ້ຝົນ ຈົນ…

ປະຫວັດຂອງທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ໃນທາງສາສະໜາ

ປະຫວັດຂອງທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ໃນທາງສາສະໜາ
ທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ເປັນຜູ້ປົກຄອງອະສູນ ຫຼືຍັກ ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຜີທັງຫຼາຍ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະດູແລໂລກມະນຸດ ສະຖິດຢູ່ເທິ່ງສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມ ເຊິ່ງມີລິດເດຊານຸພາບຫຼາຍ ປະທັບຢູ່ໂລກະບານທິດເໜືອ ມີຍັກເປັນບໍລິວານ ຄົນລາວບູຮານເຮົາຕາມເຂດຊົນນະບົດນິຍົມເອົາຮູບຍັກຜູກໄວ້ທີ່ຫົວຕຽງນອນເດັກນ້ອຍ ເພື່ອປ້ອງກັນວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ໃຫ້ມາຢອກເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮ້ອງໄຫ້. ທ້າວກຸເວຣະມີກ່າວເຖິງໃນອາຕານາຕິຍະປະຣິດ ວ່າເປັນຜູ້ນໍາເທວະດາໃນສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມະຫາຣາຊິກາ ມາເຝົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຖວາຍຄວາມປາລົບທີ່ຈະດູແລພຣະພຸດທະເຈົ້າແລະເຫຼົ່າສາວົກ ບໍ່ໃຫ້ຍັກຫຼືບໍລິວານອື່ນໆຂອງທ້າວຈະຕຸໂລກະບານໄປກໍກວນພຣະພິກຂຸໃນປ່າເວລາປະຕິບັດທັມ ທ້າວກຸເວຣະເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ຄື: ທ້າວທະຕະຣັດຖະ ປົກຄອງທິດຕາເວັນອອກ, ທ້າວວິຣຸລະຫົກ ປົກຄອງທິດໃຕ້, ທ້າວ ວິຣູປັກ ປົກຄອງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ປົກຄອງທິດເໜືອ ແຕ່ລະອົງຢູ່ປະຈໍາທິດຕ່າງໆທັງສີ່ທິດ ກ່າວກັນວ່າທາງທິດເໜືອເປັນອານາເຂດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານກວ້າງຂວາງກວ່າທິດຂອງທ້າວຈະຕຸມະຫາຣາດອົງອື່ນໆ ແລະທ້າວກຸເວຣະເປັນຫົວໜ້າໝູ່ໝົດ (ຫົວໜ້າທ້າວ…