ປະຫວັດຂອງທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ໃນທາງສາສະໜາ

ປະຫວັດຂອງທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ໃນທາງສາສະໜາ
ທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ເປັນຜູ້ປົກຄອງອະສູນ ຫຼືຍັກ ເປັນເຈົ້າແຫ່ງຜີທັງຫຼາຍ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງແລະດູແລໂລກມະນຸດ ສະຖິດຢູ່ເທິ່ງສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມ ເຊິ່ງມີລິດເດຊານຸພາບຫຼາຍ ປະທັບຢູ່ໂລກະບານທິດເໜືອ ມີຍັກເປັນບໍລິວານ ຄົນລາວບູຮານເຮົາຕາມເຂດຊົນນະບົດນິຍົມເອົາຮູບຍັກຜູກໄວ້ທີ່ຫົວຕຽງນອນເດັກນ້ອຍ ເພື່ອປ້ອງກັນວິນຍານຊົ່ວຮ້າຍບໍ່ໃຫ້ມາຢອກເດັກນ້ອຍໃຫ້ຮ້ອງໄຫ້. ທ້າວກຸເວຣະມີກ່າວເຖິງໃນອາຕານາຕິຍະປະຣິດ ວ່າເປັນຜູ້ນໍາເທວະດາໃນສະຫວັນຊັ້ນຈາຕຸມະຫາຣາຊິກາ ມາເຝົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຖວາຍຄວາມປາລົບທີ່ຈະດູແລພຣະພຸດທະເຈົ້າແລະເຫຼົ່າສາວົກ ບໍ່ໃຫ້ຍັກຫຼືບໍລິວານອື່ນໆຂອງທ້າວຈະຕຸໂລກະບານໄປກໍກວນພຣະພິກຂຸໃນປ່າເວລາປະຕິບັດທັມ ທ້າວກຸເວຣະເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ຄື: ທ້າວທະຕະຣັດຖະ ປົກຄອງທິດຕາເວັນອອກ, ທ້າວວິຣຸລະຫົກ ປົກຄອງທິດໃຕ້, ທ້າວ ວິຣູປັກ ປົກຄອງທິດຕາເວັນຕົກ ແລະທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນ ປົກຄອງທິດເໜືອ ແຕ່ລະອົງຢູ່ປະຈໍາທິດຕ່າງໆທັງສີ່ທິດ ກ່າວກັນວ່າທາງທິດເໜືອເປັນອານາເຂດທີ່ໃຫຍ່ໂຕມະໂຫລານກວ້າງຂວາງກວ່າທິດຂອງທ້າວຈະຕຸມະຫາຣາດອົງອື່ນໆ ແລະທ້າວກຸເວຣະເປັນຫົວໜ້າໝູ່ໝົດ (ຫົວໜ້າທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່) ທ້າວເວດສຸວັນ ເປັນເທບແຫ່ງຂຸມຊັບ ເປັນມະຫາເທບແຫ່ງຄວາມມັ່ງຄັ່ງລໍ້າລວຍ ຮັກສາສົມບັດຂອງເທວະໂລກ ທັງເປັນເຈົ້ານາຍປົກຄອງດູແລພວກຍັກ ຜູດຜີປີສາດທັງປວງ (ໃນຄໍາພີທາງສາສະໜາຮິນກ່າວໄວ້ວ່າ ທ້າວເວດສຸວັນໄດ້ບໍາເພັນປາຣະສີມາຫຼາຍພັນປີ ຮັບພອນຈາກພຼະອິສວນ ພຼະພຣົມ ໃຫ້ເປັນເທບແຫ່ງຄງວາມລໍ້າລວຍ ນອກຈາກນີ້ໜ້າທີ່ຂອງທ້າວເວດສຸວັນຍັງມີອີກຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: ດູແລປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຜູ້ຄົນທີ່ຫວັງສ້າງຄວາມດີໄວ້ໃນປັດຈຸບັນນະການ.
ທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືທ້າວເວດສຸວັນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍເຮົາຈະພົບເຫັນໃນຮູບລັກສະນະຂອງຍັກ ຢືນຖືໄມ້ເທົ້າເປັນຮູບກະບອງ ແຕ່ຍັງມີອີກຫຼາຍລັກສະນະໃນທ່ານັ່ງກໍມີ, ທ້າວເວດສຸວັນເປັນຍັກຝ່າຍກຸສົນຜູ້ໃຈບຸນ ມີສັດທາຕໍ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າຢ່າງແຮງກ້າ ແລະທ້າວຈະຕຸມະຫາຣາດ ຫຼືທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ມີບໍລິວານຫຼາຍ ມີທັງຄັນທັບພະ, ກຸມພັນ, ນາກ ແລະຍັກ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ ມີທ້າວກຸເວຣະເປັນຫົວໜ້າ ຈິ່ງລົງມາຖວາຍຄວາມເຄົາລົບພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວຖວາຍພຣະຄາຖາພານຍັກ ຫຼືບົດວິປັສສິ ຄືພຣະຄາຖາທີ່ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານທັງສີ່ ນໍາມາຖວາຍໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ໃຫ້ນໍາເອົາບົດພານຍັກໄປບອກພຣະພິກຂຸຜູ້ອາໃສປະຕິບັດທັມກັມມະຖານຢູ່ໃນປ່າ ໃຫ້ສູດພານຍັກ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຍັກ ແລະບໍລິວານອື່ນໆມາລົບກວນ ເພາະເຫັນວ່າບໍລິວານຂອງຍັກນັ້ນມີຫຼາຍ ບາງພວກກໍມີນິໄສດີ ບາງພວກກໍເກເລອັນທະພານ ອາດທໍາຮ້າຍພຣະພິກຂຸຜູ້ຢູ່ໃນປ່າໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນ ທ່ານຈິ່ງໄດ້ມອບຄາຖາພານຍັກຖວາຍໃຫ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ເພື່ອປ້ອງກັນວິນຍານຮ້າຍ ແລະຜູດຜີປີສາດ ໃຫ້ແກ່ພຣະພິກຂຸ. ຄາຖາພານຍັກກໍຄືບົດວິປັສສິ ພຣະສູດອາຕານາຕິຍະສູດ (ວິປັດສິດສະ) ໃນມົນນ້ອຍມົນກາງນັ້ນເອງ (ອາຕານາຕິຍະສູດ ຢູ່ໃນພຣະໄຕຼປີດົກເຫຼັ້ມ 11 ພຣະສູດຕັນຕະປີດົກເຫຼັ້ມ 13 ທີຄະນິກາຍ ປະຕິກະວັກ ໜ້າທີ 173 – 185.
ເລື່ອງເລົ່າຄວາມເຊື່ອຂອງທ້າວເວດສຸວັນ
ຕາມຕໍານານທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຊື່ອກັນວ່າໃນອະດີດຊາດ ທ້າວເວດສຸວັນ ຫຼືທ້າວກຸເວຣະ ເຄີຍເປັນພຣາມເປີດໂຮງງານຄ້າຂາຍອ້ອຍຈົນລໍ້າລວຍ ດ້ວຍຄວາມເປັນຜູ້ໃຈບຸນຈິ່ງໄດ້ນໍາເອົາເງິນຄໍາ ໄປບໍລິຈາກໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກລໍາບາກເຂັນໃຈ ແລະດ້ວຍກຸສົນຜົນບຸນທີ່ທ້າວເວດສຸວັນ ບໍາເພັນມານັບຫຼາຍພັນປີ ພຣະພຣົມ ແລະພຣະອິສວນ ຈິ່ງໃຫ້ພອນແກ່ທ້າວເວດສຸວັນ ໃຫ້ເປັນອະມະຕະ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງຊັບສົມບັດທົ່ວປະຖະພີ ມີຄວາມໝາຍກົງກັບຊື່ທີ່ວ່າ “ທ້າວເວດສຸວັນ” ຄືຄໍາວ່າ “ເວສ” ແປວ່າ ພໍ່ຄ້າ ຈິ່ງໝາຍເຖິງພໍ່ຄ້າອັນມີຊັບສິນນັ້ນເອງ. ອີກຕໍານານໜຶ່ງໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາເຊື່ອວ່າ ໃນຊາດໜຶ່ງປາງກ່ອນພຸ້ນ ທ້າວເວດສຸວັນ ເຊິ່ງເມື່ອກ່ອນຊື່ວ່າ ທ້າວກຸເວຣະ ໄດ້ເຮັດບຸນກຸສົນຫຼາຍ ແລ້ວຊາດຕໍ່ມາໄດ້ເປັນກະສັດປົກຄອງນະຄອນຣາຊະຄຶ ມີນາມວ່າ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ແລະຊົງເປັນສະຫາຍທີ່ຮູ້ຈັກຮັກແພງກັນກັບເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະ ຕໍ່ມາເຈົ້າຊາຍສິດທັດຖະໄດ້ຕັດສະຮູ້ເປັນພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລ້ວໄດ້ສະເດັດມາໂຜດພຣະເຈົ້າພິມພິສານກ່ອນໝູ່ຕາມຄໍາຂໍແລະຄວາມປາດຖະໜາໄວ້ ຈົນໄດ້ບັນລຸໂສດາບັນ ແລະໄດ້ຖວາຍສວນອັນເປັນສະຖານທີ່ລ້ຽງກະຮອກກະແຕຂອງພຣະເຈົ້າພິມພິສານ ຖວາຍໃຫ້ເປັນວັດ ຊື່ວ່າວັດເວລຸວັນມະຫາວິຫານ ເຊິ່ງເປັນວັດແຫ່ງທໍາອິດໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາ ໃຫ້ແກ່ພຣະພຸດທະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາປະທັບຢູ່ ຈິ່ງເປັນອານິສົງໃຫ້ພຣະເຈົ້າພິມພິສານໄດ້ວິມານອັນງົດງາມ ແລະຍ້ອນຄວາມເຫຼື່ອມໃສແລະສັດທາຕໍ່ພຣະພຸດທະອົງ ພຣະເຈົ້າພິມພິສານເອງກໍໄດ້ໃຫ້ທານຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈິ່ງເປັນອານິສົງເປັນປັດໄຈຕາມສົ່ງໃຫ້ມີຊັບສົມບັດຫຼວງຫຼາຍ ແລະເປັນໃຫຍ່ທັງອໍານາດ ແລະຊັບສົມບັດນັ້ນແລ.
ສ່ວນຕໍານານຂອງພຣາມເຊື່ອກັນວ່າ: ທ້າວເວດສຸວັນ ຫຼືທ້າວກຸເວຣະ ຫຼືກຸເປຣັນ ເປັນອ້າຍຕ່າງແມ່ກັນກັບທ້າວທົດສະກັນ ແຕ່ໄປນັບຖືທ້າວມະຫາພຣົມຜູ້ເປັນເທວະດາ ເພາະປາດຖະໜາຈະບໍາເພັນປາຣະມີ ເຮັດໃຫ້ຜິດໃຈກັບພໍ່ເຊິ່ງຢູ່ໃນຕະກູນຍັກ ໂດຍທ້າວມະຫາພຣົມຊົງໂຜດຜາຍໃຫ້ທ້າວກຸເວຣະ ຈິ່ງປະທານບຸດສະບົກໃຫ້ ເພື່ອໃຫ້ລ່ອງລອຍໄປໃສມາໃສໄດ້ຕາມໃຈປາດຖະໜາ ກ່ອນທີ່ທ້າວທົດສະກັນຈະມາແຍ້ງຊີງເອົາບຸດສະບົກຂອງທ້າວກຸເວຣະໄປເສຍໃນເວລາຕໍ່ມາ ແລະຢຶດເອົານະຄອນລົງກາທີ່ທ້າວກຸເວຣະປົກຄອງຢູ່ມາໄດ້ສໍາເລັດ ທ້າວມະຫາພຣົມຈຶ່ງສ້າງນະຄອນ“ອະລະກາ”ໃຫ້ທ້າວກຸເວຣະໃໝ່ ສືບຢູ່ຕໍ່ມາ.
ຂໍ້ຄວນຄິດ:
1. ຄວາມເຊື່ອບູຊາແລະນັບຖືທ້າວເວດສຸວັນ ຫຼືທ້າວກຸເວຣະ ບໍ່ໄດ້ມີມາໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາຝ່າຍເຖຣະວາດ (ຫິນະຍານ) ແຕ່ອາດມີໃນພຣະພຸດທະສາສະໜາຝ່າຍມະຫາຍານ.
2. ຄວາມເຊື່ອນີ້ອາດມາຈາກສາສະໜາພຣາມຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ເອົາສາສະໜາພຸດມາກຽວຂ້ອງເພາະຜູ້ສະແຫວງຫາປະໂຫຍດທາງນີ້ ເຫັນວ່າຊາວພຸດມີພະລັງສັດທາແຮງກວ່າຈິ່ງອ່ຽງຫາ
3. ຄວາມເຊື່ອນີ້ເປັນສິ່ງງົມງວາຍ ແຕ່ໃນພຸດທະປະຫວັດກັບພົບວ່າ ທ້າວຈະຕຸໂລກະບານ ຫຼືທ້າວຈະຕຸມະຫາຣາດ ເຂົ້າເຝົ້າພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະຖວາຍບາດໃຫ້ດ້ວຍ ໃນອາທິດທີ 7 ຫຼັງຕັດສະຮູ້ ກ່ອນຮັບເຂົ້າຈະຕຸຜົງແລະກ້ອນຈາກຕະປຸດສະ ແລະພັນລິກະ ເປັນຕົ້ນ.
4. ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນພິຈາລະນາກ່ອນເຊື່ອ ຢ່າຕີລວດກວາດພຽງກັນໝົດທຸກເລື່ອງ ອັນໃດກໍເອົາມັນໜັກ ດີແລະຖືກຕ້ອງແທ້ໆນັ້ນຄືສັດທາ ແລະເຄົາລົບໃນພຣະຣັດຕະນະໄຕຼ ນັ້ນຖືວ່າເປັນທີ່ເພິ່ງອັນສູງສູງສຸດ.
5. ເລື່ອງບັດສູດວິປັສສິ ມາແທ້ໃນພຣະໄຕຼປີດົກ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າໃຫ້ຫັນໄປນັບຖືບູຊາທ້າວເວດສຸວັນ ວ່າເປັນຂອງຂັງ ນໍາເຊິ່ງຊັບທັງປວງ ເພາະວ່າທ້າວເວດສຸວັນຍັງນັບຖືພຣະພຸດທະເຈົ້າ ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງນັບຖືພຣະພຸດທະເຈົ້າເປັນໜຶ່ງສະເໝີ.
ພຣະອາຈານ ຫົງສາ ບໍຣິບູນ
01/10/2015

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ