Posts

Showing posts from October, 2016

ຄຳຖວາຍຜ້າກະຖິນ ບົດສູດກຳມະວາຈາກະຖິນ ຄຳອະນຸໂມທະນາກະຖິນ

ກະຖິນນະກິດ ຄຳຖວາຍຜ້າກະຖິນ ອິມັງ ພັນເຕ, ສະປະຣິວາຣັງ, ກະຖິນນະຈີວະຣະທຸດສັງ,ສັງຄັດສະ, ໂອໂນຊະຍາມະ, ສາທຸ ໂນ ພັນເຕ ສັງໂຄ ອິມັງ ສະປະຣິວາຣັງ, ກະຖິນນະທຸດສັງ ປະຕິກຄັນຫາຕຸ, ປະຕິກຄະເຫຕະວາ ຈະ, ອິມິນາ ທຸດເສນະ, ກະຖິນນັງ, ອັດຖະຣະຕຸ ອັມຫາກັງ, ທີຄະຣັດຕັງ, ຫິຕາຍະ, ສຸຂາຍະຯ. ຂ້າແຕ່ ພຣະສົງຜູ້ຈະເຣີນ ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ຂໍນ້ອມຖວາຍ ຜ້າກະຖິນຈີວອນ ກັບທັງບໍຣິວານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ແດ່ພຣະສົງ ຂໍພຣະສົງ ຈົ່ງຮັບຜ້າກະຖິນ ກັບທັງບໍຣິວານທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານີ້ ຂອງພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ຖ້າຮັບແລ້ວ ຈົ່ງກຣານກະຖິນ ດ້ວຍຜ້ານີ້ ເພື່ອປະໂຫຍດແລະຄວມສຸກແກ່ພວກຂ້ານ້ອຍທັງຫຼາຍ ສີ້ນການລະນານເທີ້ນຯ ຄຳອຸປະໂຫຼກກະຖິນ ແບບ 2 ອົງ ອົງທີ 1         ຜ້າກະຖິນທານກັບທັງຜ້າອານິສັງສະບໍຣິວານທັງປວງນີ້ ເປັນຂອງ................ ພ້ອມດ້ວຍ................ຜູ້ປະກອບດ້ວຍສັດທາ ອຸດສາຫະພ້ອມພຽງກັນນ້ອມນຳມາຖວາຍແດ່ພຣະພິກຂຸສົງຜູ້ຈຳພັນສາຖ້ວນໄຕຣມາດໃນອາວາດວິຫານນີ້,         ກໍ່ແລ! ຜ້າກະຖິນນນະທານີ້ເປັນຂອງບໍຣິສຸດດຸດເລື່ອຍລອຍມາໂດຍນະພາອາກາດ ແລວແລ! ຕົກລົງໃນທີ່ປະຊຸມສົງ ຈະຈຳເພາະເຈາພຈົງວ່າເປັນຂອງສົງອົງໃດ ອົງໜຶ່ງກໍ່ຫາບໍ່ໄດ້ ມີພຣະບໍຣົມພຸດທານຸຍາດໄວ້ວ່າ ໃຫ້ພຣະພິກຂຸທັງປວງຍອມອະນຸຍາດໃຫ້ແກ່ພິກຂຸອົງໜຶ່ງ ເພື່ອຈະກະທຳກະຖ…

ບຸນກະຖິນ

Image
ບຸນກະຖິນ        ຫຼັງຈາກບຸນອອກພັນສາແລ້ວ ໄປອີກໜຶ່ງເດືອນ ຄືນັບແຕ່ແຮມ 1 ຄ່ຳເດືອນ 11 ຫາເດືອນ 12 ເພັງ ເປັນໄລຍະບຸນກະຖິນ ທີ່ເປັນຮີດໜຶ່ງໃນຮອບ 12 ເດືອນ ຄູກັບບຸນນະມັສການພຣະທາຕຸຫຼວງວຽງຈັນ ບຸນກະຖິນຈັດເປັນກາລະທານ ເພາະມີຂອບເຂດຈຳກັດ ພຽງໜຶ່ງເດືອນ ຖ້າຜູ້ມີສັດທາຢາກຕັ້ງກອງບຸນໃນຮູບແບບນີ້ ນອກຈາກນີ້ ເພິ່ນມັກເອີ້ນວ່າບຸນກອງອັດຖະແທນ  ບຸນກະຖິນສ່ວນຫຼາຍນິຍົມຕັ້ງໃນໄລຍະເດືອນ 12 ຂ້າງຂື້ນ ແລະສ່ວນຫຼາຍຈັດເປັນບຸນມະຫາກະຖິນ ເພາະມີເວລາໃຫ້ຈັດກະກຽມ ບໍລິວານກະຖິນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ສ່ວນຈຸລກະຖິນນັ້ນບໍ່ຄ່ອຍນິຍົມໃນບ້ານເຮົາ. 1.ຄວາມໝາຍຂອງກະຖິນ ຄຳວ່າກະຖິນ ໄດ້ແກ່ໄມ້ສະດຶງ ທີ່ເຮັດເປັນກອບ "ໄມ້ແບບ" ສໍາຫຼັບຂຶງຜ້າເພື່ອຫຍິບເປັນຜ້າຈີວອນຂອງພຣະພິກຂຸ, ເປັນຊື່ຜ້າ ຊື່ວ່າຜ້າກະຖິນ, ເປັນຊື່ພິທີກັມທາງສາສະນາ ເອີ້ນວ່າ ບຸນກະຖິນ ເປັນສັງຄະກັມເອີ້ນວ່າ ກຣານກະຖິນ ເປັນຕົ້ນ. 2.ມູນເຫດແຫ່ງການເຮັດບຸນກະຖິນ ມີຕົ້ນເຫດມາຈາກ ພວກພິກຂຸຊາວເມືອງປາວາ ຈຳນວນ 30 ອົງປະສົງຈະໄປໄຫວ້ພຣະພຸດທະເຈົ້າທີ່ພຣະເຊຕະວັນ ແຕ່ໄປບໍ່ທັນວັນເຂົ້າພັນສາ ຈິ່ງພາກັນຈຳພັນສາທີ່ເມືອງສາເກດ ພໍອອກພັນສາແລ້ວກໍ່ພາກັນໄປເຂົ້າເຝົ້າ ຢ່າງຕາກແດດ ຕາກລົມໄປດ້ວຍຄວາມລຳບາກ ເຮັດໃຫ້ຜ້າຈີວອນເປີະເປື້ອນ ແລະປຽກຊຸ່ມໄປດ້ວຍນຳ້ຝົນ ຈົນ…

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ

Image
ອອກພັນສາປະວໍຣະນາ ຄວາມໝາຍຂອງຄວາມສຳຄັນ         ຄຳວ່າພັນສາ ໄດ້ແກ່ປີຫຼືືຣະດູຝົນ ພາຍໃນປີໜຶ່ງມີ 4 ເດືອນ ແຕ່ຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ພຣະສົງສຳມະເນນຈຳພັນສາເປັນເວລາ 3 ເດືອນຄື ເລີ່ມແຕ່ແຮມ 1 ຄ່ຳເດືອນ 8 ລາວ ເຖິງຂື້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 11 ຄຳວ່າອອກໄດ້ແກ່ການອອກຈາກເຂດຈຳກັດ ຫຼື ອອກຈາກເຂດວັດໄປພັກແຮມບ່ອນອື່ນໄດ້ ຈິ່ງເອື້ນວ່າບຸນອອກພັນສາ ເປັນບຸນປາງໜຶ່ງໃນຮີດ 12 ຂອງລາວເຮົາ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ແກ່ພຣະສົງ ສາມະເນນ ໄດ້ກະທຳກິດຂອງພຣະສາສະນາ ເຊັ່ນໄປເທດ ໄປສັ່ງສອນປະຊາຊົນ ບວດລູກຫຼານຊາວບ້ານເພື່ອສືບຕໍ່ອາຍຸພຸດທະສາສະນາ ແລະໄປຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງ ອຸປະຊາອາຈານເປັນຕົ້ນ. ກ່ອນຈະອອກພັນສາພຣະສົງຕ້ອງປະວໍຣະນາຕົວກ່ອນ         ຄຳວ່າປະວໍຣະນາ ແປວ່າ ການເປີດໂອກາດໃຫ້ພຣະສົງວ່າກ່າວຕັກເຕືອນກັນໄດ້ ເພາະວ່າເມື່ອອອກພັນສາແລ້ວຕ່າງຄົນຕ່າງໄປ ບາງເທື່ອອາດຈະມີຜູ້ເຮັດຜິດລະບຽບ ວິນັຍ ພຣະສົງຜູ້ມີເຈຕະນາດີກໍ່ຈະສາມາດຕັກເຕືອນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນໄດ້ ຂອບເຂດການປະວໍຣະນາ ກຳໜົດແຕ່ແຮມ 1 ຄ່ຳເດືອນ 11 ຮອດມື້ຂື້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 12 ລາວ         ການເຮັດບຸນແມ່ນເລີ່ມແຕ່ພຣະສົງສາມະເນນ ຈະຕື່ນແຕ່ເຊົ້າ ຕີກອງເດິກ ໄຫວ້ພຣະສູດມົນພ້ອມກັນ ແລ້ວກ່າວຄຳປະວໍຣະນາ ອອກພັນສາ ໃນມື້ ຂື້ນ 15 ຄ່ຳເດືອນ 11 ສ່ວນຝ່າຍຄະລືຫັດ ສັດທາຊາວບ້ານກໍ່ກຽມຕ…