ປະຫວັດ ພຣະບາງ

ປະຫວັດ ພຣະບາງ ​ : ຈັດພີມເຂົ້າຄອມພີວເຕີ ແປ ແລະ ກວດ ແກ້ ໂດຍ . ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ
3.4.2017
ພຣະບາງ
ປີກັດເຮົ້າ ຈ.ສ851 ( ຄ.ສ. 1489,ພ.ສ 2032) ພຣະເຈົ້າຫລ້ານໍ້າແສນໄທໄຕວະນາດ ( ຫ້າວຫລ້າແສນໄຕ) ຊົງແຕ່ງໃຫ້ເສນາອຳມາດແລະຣາຊດອນໄປເຊີນເອົາຂື້ນມາປະດິດສະຖານໄວ້ວັດຊຽງກາງບໍຣົມວິຫານ.
ປີຮ້ວງໃຄ້ ຈ.ສ. 853 ( ຄ.ສ. 1491,ພ.ສ 2035) ພຣະເຈົ້າຫລ້ານໍ້າແສນໄທອັນເຊີນພຣະບາງຈາກວັດຊຽງກາງຂື້ນໄປໄວ້ວັດມະໂນລົມມະສັດທາຣາມ ປ່ຽນນາມເມືອງຫລວງພະບາງຂອງປະເທດລ້ານຊ້າງມາເປັນເມືອງຫລວງພະບາງແຕ່ນັ້ນມາແລ.
ພາບ ພິທີ ອັງເຊີນ ພຣະບາງລົງຫົດສົງ ທີ່ວັດໃຫມ່
ນະໂມ ພຸດທາຍ ນາຖັງ ສັມພຸດທະ ສັດສະນຸດຕະມັງ ວັງໂສ ນາມະຫັງ ອະພິວັນທິ ຍະຣະຈິດສິ ຍະຖາ ພະລັງ ສະມາສະໂຕ ໂພສາທະໂວ ດູຣາ ສັບປຸຣິດສະທັງຫລາຍ ອະຫັງ ອັນວ່າ ຜູ້ຂ້າ ອະຣິຍະວັງໂສ ນາມມະ ຊື່ວ່າ ອະພິວັນທິຍະ ມາກວ່າ ອະພິວາທາເຣນຸວັນທິຕວາ ກໍ່ໄຫວ້ນົບເຄົາລົບຢຳແຢງ ນາຖັງ ຍັງສັບພັນຍຸເຈົ້າ ຕົນເປັນທີ່ເພີ່ງແກ່ໂລກທັງ3 ສັມພຸດທັງຕັສຮູ້ທັມທັງມວນ ປະວະຣັງ ຕົນປະເສີດ ລໍາເລີດ ກວ່າໂລກທັງ 3 ພຸດທັງ ອະພິວັນທິຍະປັງທັງ ແຕ່ຜູ້ຂ້າໄຫວ້ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ສີ່ງດຽວແລ ອະພິວັນທິຍະ ມາກວ່າ ອະພິວາທາເຣນຸວັນທິຕວາ ຂ້າກໍ່ໄຫວ້ນົບດ້ວຍ ອັນເຄົາລົບຢຳແຢງ ສັດສະທັມມັງ ຍັງພຣະນະວະໂລກຸດຕະຣະທຳເຈົ້າ 9 ປະການ 10 ກັບທັງປະຣິຍັດຕິທຳ ອັນເປັນຄຳສອນ ແຫ່ງສັມພັນຍຸເຈົ້າ ສັມພຸດທັງ ສັດສະ ທັມມັງ ອະພິວັນທິຍປັງທັງ ແຕ່ຜູ້ຂ້າໄຫວ້ ພຣະພຸດທະເຈົ້າ ແລະ ພຣະທັມມະເຈົ້າ 10 ປະການ 10 ກັບ ທັງປະຣິຍັຕຕິທັມ ອັນເປັນຄຳສອນ ແຫ່ງສັບພັນຍູເຈົ້າ ຢູ່ສີ່ງຢູ່ສີ່ງດຽວເລີຍ ອະຫັງ ອັນວ່າຂ້າ ອະພິວັນທິຍະມາກວ່າ ອະພິວາທາເຣນະ ວັນທິຕວາ ຂ້າກໍ່ໄຫວ້ນົບດ້ວຍອັນເຄົາລົບຢຳແຢງ ທະນັງ ມາກວ່າ ອະຣະນັງ ອະຣິຍະປຸກຄະລານັງ ສະມຸຫັງ ຍັງອັນຊຸມນຸມມາ ແຫ່ງຫມູ່ອະຣິຍະບຸກຄະລະເຈົ້າທັງຫລາຍ 8 ຈຳພວກ ອຸດຕະມັງ ມາກວ່າ ອຸດທັດຕະ ຕັມມັງ ອັນມືດມົວ ຄືອະວິຊາ ຫາກໄດ້ຖອດຖອນເສັຍແລ້ວດ້ວຍດາບດ້າມແກ້ວ ຄືວ່າ ອະຣະຫັຕຕະມັກຄະຍານແຫ່ງຕົນເມືອຜູ້ຂ້າໄຫວ້ແກ້ວທັງ3 ກ່າວຄືວ່າ ກະຍະທວານ ວະຈີທວານ ມະໂນທວານ ແຫ່ງຜູ້ຂ້າແລ້ວ ຣະຈິດສັງຄັງ ຈັກຣິດຈະນາ ປ່ຽນແປໄປ ນິທານນັງ ຍັງນິທານ ພຸດທະຣູປັສສະ ແຫ່ງພຸດທະຮູບເຈົ້າ ອະຄະ ອະຄາຄະນາມະກັສສະ ອັນຊື່ວ່າ ພະບາງເຈົ້າ ຍະຖາພະລັງ ຕາມກຳລັງແຫ່ງຜູ້ຂ້າ ສະມາສະໂຕ ດ້ວຍອັນສາມາດ ບໍ່ກວ້າງ ບໍ່ແຄບ ສົມປາລິ ພະພຸດທະເຈົ້່າແລ ຕຸມເຫ ອັນວ່າ ເຈົ້າທັງຫລາຍ ຝູງເປັນສັບປຸຣິສສະ ສະມະນະນາຖະຄັງ ຈົ່ງຟັງ ຕັງນິທານັງ ຍັງຕຳນານ ນິທານອັນນັ້ນ ສາທຸກັງ ດ້ວຍດີເທີ້ນ ປະນະ ດ້ວຍມີແທ້ ອັຈຈະຣິເຍນະ ດ້ວຍມີແທ້ ອັຈຈະເຍນະ ໃນກາລະເມື່ອສ້ຽງ ວັສສະນັງ ຍັງວັດສາ ສັຕຕານໍ ແຫ່ງ 200 ປີ ສະຕິງສະວະສາທິການັງປາຍ 36 ປະຣິນິພານະໂຕ ແຕ່ອັນນິພານໄປ ພະຄະວະໂຕ ແຫ່ງສັບພັນຍູເຈົ້າ ອັມຫາກັງ ແຫ່ງເຣົາ ທັງຫລາຍ ເອໂກຂິນາສະໂວ ຍັງມີ ອະຣະຫັນຕາຂິນາສາວະເຈົ້າ ຕົນຫນື່ງ ຈຸຣະນາໂຄນາມ ຊື່ວ່າ ຈຸຣະນາຄະເຖຣະເຈົ້າ ສີຣາຈາຣະສະ ມະນະຄະໂຕ ອັນປະກອບດ້ວຍສີລາຈາຣະວັດອັນດີ ປຕິວະສະຕິ ກໍ່ຢູ່ ລັງກາທິບເປ ໃນລັງກາທິບ ປະນະ ດ້ວຍມີແທ້ ໂສຣິຈຸຣະນະຄະ ເຖຣະຕົນນັ້ນ ຕິປິຕະກະວະໂລ ອັນຊົງ ຍັງປິຕິຕະກະທັງ3 ມະຫິດທິໂກ ອັນມີອິດທິລິດທິ ອະນຸພາບອັນມາກ ສາສະນັງໂຊຕະນາ ວິປາໂຍ ອັນມີອະທິບາຍ ມັກເພື່ອສາສນາ ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງ ຈິນເຕຕວາ ມີຄຳລຳເພີ່ງວ່າດັ່ງນີ້ ອະຫັງ ອັນວ່າ ພຸດທະສາສນັງ ຍັງສາສນາແຫ່ງສັບພັນຍູເຈົ້າ ໂຊຕະຍິສາມິກັງ ຈັກໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງງາມ ຍາວະປັນຈະວັດສະ ສະຫັດສານິ ຕາບຕໍ່ເທົ້າ 5.000 ວັດສາ ເກອຸປາເຍນະ ດ້ວຍອຸບາຍອັນໃດນີ້ຈາ ເຖຣະເຈົ້າລຳເພິງດັ່ງນີ້ແລ້ວ ອັນຍາສິກັງ ແກວດກົດຫມາຍຮູ້ດ້ວຍຄຳວ່າ ອະຫັງ ອັນວ່າກູ ພຸດທະສາສນໍ ຍັງສາສນາ ແຫ່ງສັບພັນຍູເຈົ້າ ໂຊຕະຍິສສາ ມິຄັງ ຈັກໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງງາມ ຍາວະປັນຈະວັສສະຫັສສານິ ຕາບຕໍ່ເທົ້າ 5.000 ວັສສາ ມະຫິທທິກາ ພຸທທະພິມພາກາເຣນະ ດ້ວຍອັນສ້າງແປງຍັງພະພຸດທະຮູບເຈົ້າ ອັນມີອິດທິຣິດທິອັນມາກແລ ເຖໂຣ ອັນວ່າເຖຣະເຈົ້າ ຍະຕວາຈະປະນະ ຄັນວ່າແກວດກົດໝາຍຮູ້ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ອະໂຣຈາເປສິ ຍັງຄົນໃຫ້ບອກເລົ່າ ພຸທທະພິມພັງກາຣະນັງ ຍັງເຫດອັນຈະສ້າງແປງພຸດທະຮູບເຈົ້າໃຫ້ແຈ້ງ ລັງກາທິບປະຣາຊະປະມຸກຂານັງ ແກ່ຄົນທັງຫລາຍອັນຢູ່ໃນລັງກາທິບ ເປັນເຄົ້າເປັນປະທານ ວະຄະນານັງຈະ ແກ່ຫມູ່ເທວະດາທັງຫລາຍກໍດີ ອິນທະທິຣາຊະປະມຸກຂານັງ ອັນມີພຣະຍາອິນເປັນເຄົ້າ ເປັນປະທານ ສັມມະນະພຣາມມະຫານັງຈະ ແກ່ສະມະນະ ແລະ ພາມທັງຫລາຍ ສະມັຄຄິພາວະຂາຍະ ເພື່ອໃຫ້ມາພ້ອມພຽງເປັນອັນຫນື່ງ ອັນດຽວກັນແລະ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ສັພເພ ເທວະມະນຸດສານໍ ອັນວ່າຄົນແລະເທວະດາທັງຫລາຍກໍດີ ສັມມະນະພຣາມກໍດີ ສະມາຄະຕາ ອັນມາພ້ອມພຽງກັນ ອະພິນັນທິສຸງ ກໍຊົມຊື່ນຍີນດີ ວັຈຈະນໍ ເຊີ່ງຖ້ອຍຄຳ ຈະຣະນາຄະເຖຣັສສະແຫ່ງຈະຣະນະຄະເຖຣະເຈົ້າຫັ້ນແລ ປະນະ ດ້ວຍມີແທ້ ຕະໂຕ ທັດນັ້ນ ເຖໂຣໂຈ ຈິຕຕະກາຣິຍັງ ຍັງຊ່າງຜູ້ຈັກຣິຈຈະນາ ກາຣາເປຕິ ກໍ່ໃຫ້ກະທຳ ພຸທທະຮຸປັງ ຍັງພະພຸດທະຮູບເຈົ້າ ສຸວິຈິຕຕິ ອັນພິຈິດງາມກັບປິລະວັດຖຸ ໂກລິຍະວາສິໂນ ມະນຸສສາ ພຸດທທະຍາຕິໂຍນິວາພຸກຂິປັນນະ ພຸທທະສັທທິສັງ ອັນມີສົມພານດັ່ງສັພພັນຍູເຈົ້າ ອັນຍົກຂື້ນຍັງມືແລ້ວແລ ຫ້າມຍັງຄົນທັງຫລາຍ ອັນຢູ່ໃນເມືອງ ສອງ ອັນຄື ເມືອງກັບປິລະວັດຖຸ ແລະ ເມືອງໂກຣິຍະ ອັນຍາດແຫ່ງສັພພັນຍູເຈົ້ານັ້ນ ເຂຕຕະອຸທທະກະຄະຫະນະກາຣະນາຍະຊະນັດຖາຍະກະນິກາເຍອາທານິຂັນຕະໂຍ ອັນຖືເອົາຫມູ່ລິພົນໂຍທາ ອອກມາເລວກັນແທບນໍ້າໂລຫິນີ ເຫດຊີງກັນເອົານໍ້າໃສ່ນານັ້ນ ມະທຸກິເຍນະດ້ວຍຮູບເຜີງ ກາເຣຕວາ ອະພິສັນຍຸຕເຕປິ ໃນເມືອເອົາໂສມເຜີງແລ້ວ ແລະຈັກຫລໍ່ສະນິແລມີດັ່ງນັ້ນ ສັພເພເທວະມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນແລະ ເທວະດາທັງຫລາຍ ມວນ ນັນທະຕະ ອັນຊົມຊື່ນຍີນດີ ປະວັຕເຕຕວາ ໃຫ້ເປັນໄປ ສາທຸກາຣັງ ຍັງສຽງສາທຸການ ປະຖະວິຕະລະໂຕ ແຕ່ແຜ່ນດີນຂື້ນ ຍາວະສະກາມາວະຈະຣະເທວະໂຣກາ ຕາບທໍ່ເທົ້າເຖິງຂັ້ນຟ້າທັງ 6 ເອກັຈເຈມະນຸສສາ ຄົນທັງຫລາຍບາງຜ່ອງ ອາຫະຣິຕວາ ນຳເອົາ ສຸວັນນັງ ຍັງຄຳ ເອກັຈຈເຈມະນຸສສາ ອັນວ່າ ຄົນທັງຫລາຍບາງຜ່ອງ ອາຫຣິຕວາ ນຳເອົາມາ ຫິຣັນຍິ ຍັງເງິນ ເອກັຈເຈ ມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍບາງຜ່ອງ ອາຫຣິຕວາ ນຳເອົາມາ ກະສັງ ຍັງທອງ ວະທັນຕິ ກ່າວຄຳວ່າດັ່ງນີ້ ພັນເຕ ຝູງຂ້າໄຫວ້ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ຕຸມເຫ ອັນວ່າພຣະເປັນເຈົ້າ ປັກຂິປະຖະ ຈົ່ງເອົາໃສ່ ມົມທະນັງ ຍັງຂອງແຫ່ງຜູ້ຂ້າ ອະຖະພາກັງ ບາງແດ່ ເມືອຄົນທັງຫລາຍກ່າວດັ່ງນັ້ນ ເຖໂຣ ອັນວ່າມະຫາເຖຣະເຈົ້າ ສະຫະຣິຕວາ ສັງລວມມາ ສຸວັນນະ ຫິຣັນຍັງກະສັງ ຄຳ ແລະ ເງິນ ແລະ ທອງ ທານັງ ອັນເປັນເຂົ້າຂອງ ເທວະມະນຸສສານັງ ແຫ່ງຄົນແລະເທວະດາທັງຫລາຍ ໂຖກັງ ເທື່ອນ້ອຍນ້ອຍ ປັກຂິ ປິຕວາ ໃສ່ໄປ ອຸກກະມຸເຂ ໃນບ້າງມາກວ່າເປົ່າ ທະມານາເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ສູບ ວິຣິຍິຕວາ ໃຫ້ເປືອຍແລ້ວ ກິຕຕິກາຣັງ ຍັງຊ່າງ ອະຮິຍາເປຊິ ກໍ່ໃຫ້ເຢັນ ພຸທທະຮູປໍ ໃສ່ຫຸ່ນພຸທທະຮູບເຈົ້າຫັ້ນແລ ອາຍານາກາເລ ໃນກາລະເມື່ອເຢັນແລ້ວ ເທວະມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນແລະມະນຸດທັງຫລາຍ ກະຣິຕວາ ກະທັງ ບູຊາສັກກາຣານິ ຍັງເຄື່ອງສັກກາລະບູຊາທັງຫລາຍ ມະຫັນຕະນິ ອັນມາກ ປະວັຕຕະຍິສຸງ ກໍໃຫ້ເປັນໄປ ສາທຸກາລະສະຫັສສານິ ຍັງສຽງສາທຸການທັງຫລາຍ ຕະທາ ໃນກາລະຢາມນັ້ນ ເອກັຈເຈກາລາຫາຣິ ສາທຸລະສັທໂທ ອັນວ່າສຽງສາທຸການນ້ອມເປັນ ອຸກຂະລຸກມິນັ້ນ ເປັນອັນຫນື່ງ ອັນດຽວກັນ ອັພພຸຄັນທິ ກໍກວມແລ້ວແລຂື້ນໄປ ປະຖະວິນະຄະໂຕ ແຕ່ຜີ້ນແຜ່ນດີນຂື້ນ ຍາວະສະກາມາວະຈະຣະເທ ວະໂຣກາ ຕາບທໍ່ເທົ້າເຖິງຊັ້ນຟ້າທັງ 6 ເທວະມຸສາ ອັນຄົນແລະເທວະດາທັງຫລາຍ ຈະຣະນາຄະປະມຸຂາ ອັນມິຈຸຣະນະຄະ ເຖຣະເຈົ້າດໍເປັນເຄົ້າເປັນປະທານ ອາສິນຈິຕວາ ຈະ ປະນະ ຄັນວ່າເປັນແລ້ວເອົາອອກມາ ໂສເທຕວາ ຂັດສີດີແລ້ວ ກະຣິສຸງ ກະທຳໃສ່ ນາມັງ ຍັງຊື່ ພຸທທະຮຸປັສສາ ແຫ່ງພຣະພຸດທະເຈົ້າ ອະຖະພາຄະພຸທທະຮຸໂປ ອິຕິ ຊື່ວ່າ ພະບາງເຈົ້າ ເຕນະອະຖະພາຄະໂວຫະຣະນິມິຕເຕນະ ດ້ວຍນິມິດແຫ່ງພາສາ ອັນກ່າວ່າເອົາຂອງຜູ້ຂ້າບາງແດ່ນັ້ນແລ ປະນະ ດ້ວຍແທ້ ອະຖະພາຄະໂວຫາໂຣ ອັນວ່າພາສາອັນກ່າວບາງນັ້ນ ໂວຫາໂຣ ອັນເປັນພາສາອັນກ່າວໃນລັງກາທິບ ມະນຸສສານັງ ແຫ່ງຄົນທັງຫລາຍຝູງຢູ່ໃນລັງກາທິບ ໂຫຕິ ກໍມີແລ,
ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ຂິນາສສະວາພິກຂຸຈະ ອັນວ່າພິຂຸທັງຫລາຍ ຝູງເປັນອໍຣະຫັນຕາຂິນາສາວະ ຈຸຣະນາຄະເຖຣາ ທະໂຍ ອັນມີຈຸຣະນາຄະຣະເຈົ້າເປັນເຄົ້າ ເທວະຄະນາ ອັນວ່າຫມູ່ເທວະດາທັງຫລາຍ ສະກາວາທະໂຍ ອັນມີພຣະບາງອີນເປັນເຄົ້າ ມະນຸສສາຄະນາຈະ ອັນວ່າມຫມູ່ຄົນທັງຫລາຍ ລັງກາທິປະຣາທະໂຍ ອັນມີພຣະຍາ ລັງກາທິເປັນເຄົ້າເປັນປະທານ ອະຕິວິຍະນັນທະຍັນຕະ ອັນຊົມຊື່ນຍີນດີເປັນອັນຍີ່ງ ຕິດຖາເປຕວາ ຕັ້ງໄວ້ ອະຖະພາຄະພຸທທະຣຸປັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ປະວະຣາສະເນ ເຫນືອອາດສະນາອັນປະເສີດ ປາສາທະວະເຣ ໃນຜາສາດອັນປະເສີດ ກະຣິງສຸງ ກໍກະທຳ ພຸທທາພິເສກັງ ຍັງພຸທທາພິເສກ ປຸນນະທິວາເສ ໃນວັນເດືອນເພັງ ສຸພະ ມັງຄະລະ ນັກຂັຕຕະຍຸຕເຕ ອັນປະກອບດ້ວຍ ນັກຂັຕຕະຮຶກອັນດີ ມະຫັນເຕນະ ພຸທທາພິເສກະທິວາເສ ໃນເມື່ອວັນອັນກະທຳພຸທທາພິເສກນັ້ນ ເຖໂຣ ອັນວ່າ ຈະຣະນາຄະເຖຣະເຈົ້າ ປັກຂິ ປັຕຕາ ໃສ່ໄປ ປັນຈະສັບພະສະຣິຣະທາຕຸໂຍ ຍັງທາດແຫ່ງສັພພັນຍູເຈົ້າຫ້າລູກ ຣັຕຕະນະລັງໂກພະເກ ໃນກະອູບແກ້ວ ຖະເປຕວາ ຕັ້ງໄວ້ ສຸວັນນະປາຕິຍັງ ເໜືອໄຕຄຳ ຖະເປຕວາ ຕັ້ງໄວ້ຍັງກະອູບແກ້ວອັນໃສ່ທາດແຫ່ງສັພພັນຍູເຈົ້າ ພຸທທະຮຸປັສສາປຸຣະໂຕ ແຕ່ທີ່ ເຊີ່ງຫນ້າແຫ່ງພຣະພຸທທະຮູບເຈົ້າແລ້ວ ອະທິດຖາສິ ກໍອະທິຖານດ້ວຍຄຳວ່າດັ່ງນີ້ ອະຍັງພຸທທະຣຸໂປ ອັນວ່າພຸດທະເຈົ້າອັນນີ້ ສະເຈປັຕຕິພພະສະຕິຜິກັງ ຈັກຕັ້ງຢູ່ ຫິຕາຍະ ເພື່ອໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ເທວະມະນຸສສານັງ ແຫ່ຄົນແລະເທວະດາທັງຫລາຍ ພາວະປັນຈະທັສສະ ສະຫັສສານິ ຕາບທໍ່ເທົ້າ 5.000 ວັດສາ ແທ້ດັ່ງນັ້ນ ອິມາທາຕຸໂຍ ອັນວ່າທາດທັງຫລາຍຝູງນີ້ ວິສັນຕຸ ກໍຈົ່ງສະເດັດເຂົ້າໄປ ສະຣິເຣ ໃນເນື້ອຕົນອົງຫນື່ງ ອະຖະພິຄະຣຸປັສສະ ແຫ່ງພຣະບາງເຈົ້າເທີ້ນ ຕະທາ ໃນກາລະເມື່ອເຖຣະເຈົ້າແລອະທິຖານດັ່ງນັ້ນ ເອກະທາຕຸ ອັນວ່າທາດລູກຫນື່ງ ປະວິສະຕິ ກໍສະເດັດເຂົ້າໄປ ນະລາເຕ ໃນຫນ້າຜາກ ເອກະທາຕຸ ອັນວ່າລູກຫນື່ງ ປະວິສະຕິ ກໍສະເດັດເຂົ້່າໄປ ຫະນຸເກ ໃນຄາງ ເອກະທາຕຸ ເອກະທາຕຸ ອັນວ່າທາດລູກຫນື່ງ ປະສະຕິ ກໍສະເດັດເຂົ້າໄປ ອຸຣະມັຊເຊ ໃນທ່າມກາງອົກ ເອກະທາຕຸ ອັນວ່າທາດລູກຫນື່ງ ປະວິສະຕິ ກໍສະເດັດເຂົ້າໄປ ທັກຂິນະຫັດເຖ ໃນມືກໍ້າຂວາ ເອກະທາຕຸ ອັນວ່າທາດລູກຫນື່ງ ປະວິສະຕິ ກໍສະເດັດເຈົ້າໄປ ວາມະຫັດເຖ ໃນມືກໍ້າຊ້າຍ ອະທິດຖານະສະມະນັນຕິຣັງເອວະ ຖັດເມື່ອເຖຣະເຈົ້າອະທິດນັ້ນສີ່ງດຽວຫັ້ນແລ ຕັສສະມິງຂາເນເຍວະ ໃນຄະນະບັດນັ້ນສີ່ງດຽວ ອະຖະຄະພຸທທາ ອັນວ່າພຣະບາງເຈົ້າ ອະກາສິ ກໍກະທຳ ປາຕິຫາຣິຍານິ ຍັງປາຕິຫານທັງຫລາຍ ອະເນການິ ອັນມາກ ອັສສະຣິຍານິ ອັນເປັນທີ່ອັດສະຈັນ ສັພພເທວະມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນແລະເທວະດາ ທັງຫລາຍທັງມວນ ທິສວາ ເຫັນແລ້ວ ຍານິປະຕິຫາຣິຍານິ ຍັງປະຕິຫານທັງຫລາຍຝູງນັ້ນ ອະພິນັນທິຕວາ ຊົມຊື່ນຍີນດີ ກະຣິສຸງ ກໍ່ຫລີ້ນມະຫາສາທຸກາຣະກະໂຣນິ ຊື່ງອັນຫລີ້ນບູຊາທັງຫລາຍອັນມາກ ສັຕຕະ ຣັຕຕັນທິວາ ສ້ຽງວ່າໄດ້ 7 ວັນ 7 ຄືນ ຫັ້ນແລ ຕະໂຕປັດຖາຍະ ຕັ້ງແຣກແຕ່ນັ້ນໄປພາຍຫນ້າ ອະຖະພາຄະພຸທທະ ອັນວ່າພຣະບາງເຈົ້າ ສະມິຊຊາເປຕວາ ໃຫ້ແລ້ວອິສສິຕັງ ປັດຖິຕັງ ຍັງຄຳມັກ ຄຳປາຖະຫນາ ເທວະມະນຸສສານັງ ແກ່ຄົນແລະເທວະດາທັງຫລາຍ ປະຕິດຖາຕິ ກໍຕັ້ງຢູ່ ລັງກາທິເປ ໃນລັງກາທິບ ຈະຕຸນະວຸຕຕິ ວັສສາທິ ການິວັສສະ ສະຫັສສານິ ອິຕະສາສະນານິ ສ້ຽງສາດສນາ ອັນລ່ວງໄປໄດ້ ພັນວັສສາ ປາຍ 94 ວັສສາ ພຸທທະປະຣິນິພພານນະໂຕ ແຕ່ອັນ ນິຣະພານ ແຫ່ງສັພພັນຍູເຈົ້ານັ້ນແລ ປະນະ ດ້ວຍມີແທ້ ເຕມະນຸສສາ ອັນຄົນທັງຫລາຍຝູງນັ້ນ ລະພັນຕິ ກໍໄດ້ ພະຫຸປຸຕວາ ຍັງລູກທັງຫລາຍອັນມາກ ເຍຈະມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍຝູງໃດ ອະໂຣຄະກາມະ ອັນມັກເພີ່ອໃຫ້ຫາຍພະຍາດບໍ່ໄດ້ ກະຕວາ ກະທຳ ປຸຊັງ ຍັງສັກກາຣະບູຊາ ແກ່ພະບາງເຈົ້າ ປະທຸທິເປນະ ດ້ວຍດອກໄມ້ແລະປະທິບທຽນ ປະເຖນຕິ ກໍປາຖະນາ ມັກຍັງອັນໃຫ້ຣະງັບເສັຍຍັງ ພະຍາດອັນມີໃນຕົນ ເຕມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍຝູງນັ້ນ ອະໂຣຄາ ອັນຫາພະຍາດບໍ່ໄດ້ ໂຫຕິ ກໍມີແລ ຕະໂຕ ທັດນັ້ນ ເທວະສະຕະໂລກະຈຸລະສັງກະຣາຊາ ອັນວ່າຈຸນລະສັງກາດໂລກທັງຫລາຍວ່າໄດ້ 200 ອັດຖະຣັສສະວັສສະວິການິປາຍ 18 ວັສສາ ໂຫຕິ ກໍ່ມີແລ ເອໂກຣາຊາ ອັນວ່າພະຍາຕົນຫນື່ງ ສຸປິໂນນາມ ຊື່ວ່າ ສຸປິນະ ກາເລສິ ກໍ່ສະເວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ລັງກາທິເປ ໃນລັງກາ ທິບນັ້ນແລ ອະຖະ ທັດນັ້ນ ເອໂກ ຣາຊາ ອັນວ່າພະຣາຊາຕົນຫນື່ງ ສິຣິຈຸນເທນາມະ ຊື່ວ່າ ສິຣິຈຸນທະ ກະເຣສິ ກໍ່ໄດ້ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສົມບັດ ອິນທະປະຖະນະຄະເຣ ໃນເມືອງອິນທະປັດຖາມະຫານະຄອນຫັ້ນແລ ເຕອຸໂພຂັຕຕິຍາ ອັນວ່າ ພຣະຍາທັງ 2 ນັ້ນ ຄັສສັນຕິ ກໍເຖິງ ອັນຍະມັນຍັງ ນິສິທທິ ສະເນຫະພາວັງ ຊື່ງພາວະ ອັນຮັກຊື່ງກັນໄປມາ ເປັນອັນຍີ່ງ ກັນລະຍານະມັຕເຕນະ ດ້ວຍກັນລະນະມິດ ເຕສຸລຳ ພຣະຍາທັງ2 ນັ້ນ ສິຣິຈຸນທທິນຸພາວັງ ຍັງພາວະອັນມີ ອິທທິຣິດທິ ອານຸພາບອັນມາກ ອະຖະພາຄະ ພຸທທັສສະ ແຫ່ງພຣະບາງເຈົ້າ ປິຕິໂສມະນັສສະຊາໂຕ ອັນມີປິຕິ ໂສມະນັສສະ ທຳຄຳຊົມຊື່ນຍີນດີຫາກເກີດມີ ອຸປປະຖາຕຸກາໂມ ອັນມັກເພື່ອຈັກອຸປະຖາກ ເປເສສິ ກໍ່ໃຊ້ໄປ ສາສະນັງ ຂ່າວສານ ສຸປິນັສສະ ແກ່ ພຣະຍາສຸປິນະຣາດ ລັງກາທິປະຣາຊັສສະ ອັນເປັນພຣະຍາໃນລັງກາທິບ ດ້ວຍຄຳວ່າດັ່ງນີ້ ອະຫັງ ອັນວ່າຜູ້ຂ້າ ຍາຈາມິ ກໍຂໍ ອະຖະພາຄະ ພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ມະຫາຣັຊຊັງ ເຊີ່ງພຣະບາງຫລວງ ສາຫາໂຍ ຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຕົນເປັນສະຫາຍ ເທຕຸງ ຈົ່ງໃຫ້ ອະຖະພາຄັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ມະຍັງ ແກ້ຜູ້ຂ້າ ມະມະຫິຕະສຸຂາຍະ ເພື່ອໃຫ້ເປັນ ຫິຕຕະສຸກແກ່ຜູ້ຂ້າເທີ້ນ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ລັງກາທິປະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາລັງກາທິບ ສຸຕວາ ໄດ້ຍີນ ຕັງຣາຊະສາສະນັງ ຍັງຣາຊະສານອັນນັ້ນ ປິຕິໂສມະນັສສະຊາໂຕ ອັນມີໃຈຊົມຊື່ນຍີນດີ ຫາກເກີດມີ ອາໂຣເປຕວາ ຍົກຂື້ນສູ່ສິວິກາກາຍຄຳ ມະຫັນເຕນະ ບູຊາສັກກາເຣນະ ດ້ວຍເຄື່ອງສັກກາລະບູຊາອັນມາກ ນິກຂິປາ ເປຕວາ ຫາມອອກໄປ ລັງກາທິປາ ຈາກວຽງລັງກາທິບ ປາເປຕິ ຫໍໄປຮອດໄປເຖິງ ນາວາຕິດຖັງ ຍັງທ່າສະເພົາຫັ້ນແລ ລັງກາທິປ່ຣາຊາ ອະໂຣເປຕວາ ຍົກຂື້ນແລ້ວ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະເຈົ້າ ສຸວັນນະຮັຊຊະຕະມະນີຕະນາວັງ ສູ່ຊະເພົາອັນປະດັບປະດາໄປດ້ວຍເງິນແລະຄຳ ອຸຍໂຍເຊສິ ກໍ່ສົ່ງໄປ ສະມຸທທັງ ໃນນໍ້າສະມຸດຫັ້ນແລ.
ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ອະຖະພາຄະພຸທໂທ ອັນວ່າພຣະບາງເຈົ້າ ປັຕໂຕ ໄປຮອດຈອດເຖິງ ອິນທະປະຖະນະຄະຣັງ ຍັງເມືອອິນທະປະຖະນະຄອນ ອະໂຫສິ ກໍ່ມີແລ ຕະໂຕ ທັດນັ້ນ ອິນທະປະຖະນະຄະຣະວາສິໂນ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍອັນຢູໃນວຽງອິນທະປັດຖານະຄອນ ສິຣິຈຸນຖະໂ ອັນມີພຮຍາ ສິຣິຈຸນທະເປັນເຄົ້າເປັນປະທານ ອະຕິວິຍະນັນທະຍັນຕະ ອັນຊົມຊື່ນຍີນດີເປັນອັນຍີ່ງ ປັຈຈຄັນຕວາ ໄປຕ້ອນໄປຮັບ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ມະຫັນເຕນະປະຣິວາເຣນະ ດ້ວຍປະຣິວານອັນມາກ ອາໂຣເປຕວາ ໃຫ້ຍົກຂື້ນ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ສຸວັນນະສິວິກາຍັງ ສຸສິວິກາຍຄຳແລ້ວ ອະເນຕວາ ຫາມແຫແຫນໄປ ອະລັງກາຕະປະຕິຍັຕເຕນະມັຄເຄນະ ດ້ວຍຫົນທາງອັນປະດັບປະດາດີ ສັມມະຖະເປນຕິ ກໍ່ຕັ້ງໄວ້ ວິຫາເຣ ໃນມະຫາວິຫານ ອິນທະປະຖະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາອິນທະປັດຖານະຄອນ ເພຣິນຍາເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ນຳກອງໄປຕະເດີນຕີປ່າວ ສັກກະຣະນະຄະເຣ ໃນວຽງທັງມວນ ກິຣາເປສິ ກໍຍັງຄົນໃຫ້ຫລີ້ນ ມະຫາສາທຸກາຣານິ ເຊີ່ງມີການຫລີ້ນມະໂຫລະສົບ ຄົບງັນເປັນອັນມາກ ສັຕຕະຣັຕຕິທິວານິ ສ້ຽງ 7 ວັນ 7 ຄືນ ຫັ້ນແລ
ອະຖະ ຄັ້ງນັ້ນ ຕຸຣິຍະວາທະກາ ອັນວ່າພວກເສບດົນຕຣີທັງຫລາຍ ປັຄຄັຍທິສຸງ ເຂົາກໍດິດສີຕີເປົ່າ ສັພພາຕຸຣິຍານິ ຍັງຕຸຣິຍາດົນຕຣີ ມີກອງມະຫາດສະມຸດ ກຸສສິເມຄະຊິຕະນິໂຄໂສວິຍະ ເປັນປະດຸຈຈະດັ່ງສຽງເມກອັນມາພັດຄັດວະນາແລດັ່ງມີກອງໃນທ້ອງນໍ້າມະຫາສະມຸດສາຣະຄອນ ອະໂຫສິ ກໍມີແລ ສັພເພມະນຸສສາ ອັນຄົນທັງຫລາຍທັງມວນ ອາຫະຣິຕວາ ນຳເອົາມາບູຊາ ສະກາຣານິ ຍັງເຄື່ອງສັກກາລະບູຊາບໍ່ຂາດສາຍ ປູເຊນຕິ ກໍບູຊາ ອະຖະພາຄະພຸທທັສະ ແກ່ພຣະບາງເຈົ້າ ລາບພະກາຣານິ ອັນວ່າ ລາບພະຊະການອັນມາກ ອຸປະຊັນຕິ ກໍເກີດມີ ອະຖະພາຄະພຸທທັສະແກ່ພຣະບາງເຈົ້ານັ້ນແລ ອະຖະພາຄະພຸທໂທ ອັນວ່າພຣະບາງເຈົ້໋າ ກໍກະທຳ ປະຕິຫາຣິຍານິ ຍັງປາຕິຫານທັງຫລາຍ ອັນຄວນອັສສະຈັນ ຕະໂຕປັດຖາຍະ ຕັ້ງແຮກແຕ່ນັ້ນໄປພາຍຫນ້າ ອະຖະພາຄະພຸທໂທ ອັນວ່າພຣະບາງເຈົ້າ ສະມິຊາເປຕວາ ໃຫ້ແລ້ວບໍຣະບວນ ອິສສິຕັງ ປັດຖິຕັງ ຍັງຄຳມັກ ຄຳປາຖະຫນາແກ່ຊາວເມືອງອິດທະປະຖະນະຄອນທັງຫລາຍ ຕິດຖະຕິ ກໍ່ຕັ້ງຢູ່ ອິນທະປະຖະນະຄະເຣ ໃນເມືອງອິນຖະປະຖະນະຄອນ ຫິຕວາຍະສຸຂາຍະ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຫິຕຕະສຸກແກ່ຄົນທັງຫລາຍ ອັນຢູ່ໃນເມືອງ ອິນທະປັດຖະນະຄອນນັ້ນແລ ອະຖະພາຄະພຸທໂທ ອັນວ່າພຣະບາງເຈົ້າ
ອາຄະໂຕ ອັນວ່າ ອິນທະປະຖະນະຄະເຣ ໃນເມືອງອິດທະປະທະນະຄອນ ອິຕິ ມາກກວ່າ ອິມິຣາວຸຕຕະປະກາເຣນະ ດ້ວຍປະການດັ່ງກ່າວມານີ້ແລ ປຸພພະ ນິທານັງ ອັນວ່າປະຖົມມະນິທານແຫ່ງພຣະບາງເຈົ້າ ສະມັຕຕັງ ກໍບໍຣະບວນແລ້ວແລ ອະປະຣັງນິທານັງ ອັນວ່ານິທານອັນໃຫມ່ ອະຖະພະຄະພຸທທັສສະ ແຫ່ງພຣະບາງເຈົ້າ ປັນດິເຕນະ ອັນນັກປາດ ເວທິ ຕັພພັງ ກໍເພີ່ງຮູ້ ປະຣັງ ພາຍຫນ້າ ອະໂຕ ແຕ່ປະຖົມມະນີທານອັນນັ້ນເທີ້ນ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ສາສະຕະຈຸນລະສັງກະຣາຊາ ອັນວ່າຈຸລະສັງກາດທັງຫລາຍ ອັນໄດ້ 600 ອັດຖະສັຕຕະຕິວະສາທິການນິ ປາຍ 78 ວັສສາ ອະໂຫສິ ກໍມີແລ ເອໂອຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາຕົນຫນື່ງ ຈຸນນະ ສຸວັນໂນນາມມະ ຊື່ວ່າ ພຣະຍາຄຳຜົງ ກາເຣສິ ກໍໃຫ້ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ສີສັຕຕະນາຄານະຫຸຕຕະນະຄະເຣ ໃນເມືອງ ສີສັດຕະນາຄາຫຸດຕະນະຄອນມີແລ ປຸຕໂຕ ອັນວ່າລູກຊາຍ ຕັສສະ ແຫ່ງພຣະຍາຄຳຜົງຕົນນັ້ນ ຍັກຄະເທໂວນາມ ຊື່ວ່າ ຂຸນຜີຟ້າ ອະໂຫສິ ກໍມີແລ ຍັກຂະເທໂວ ອັນຂຸນຜີຟ້າຕົ້ນນັ້ນ ປະຕິລະພະຕິ ກໍໄດ້ ປຸຕຕັງ ຍັງລູກຊາຍຜູ້ຫນື່ງ ປັພພາຣະເທວະກຸມາຣັງນາມະ ຊື່ວ່າ ຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ຫັ້ນແລ ຍັກຂະເທໂວ ອັນວ່າຂຸນຜີຟ້າ ຈະຣະຕິ ກໍກະທຳ ມິສສາຈາຣັງ ຍັງມິສສາຈານ ນາຕະເກສຸ ໃນນາມມັກສະນົມທັງຫລາຍ ຈຸນນະສຸວັນນະຣັນໂຍ ແຫ່ງພຣະຍາຄຳຜົງຕົນເປັນພໍ່ຫັ້ນແລ ຈຸນນະສຸວັນນະຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາຄຳຜົງ ປັພພາເຊສິ ກໍຂັບຫນີ ຍັກຂະເທວັງ ຍັງຂຸນຜີຟ້າ ຕົນເປັນລູກຊາຍຫັ້ນແລ ປັພພາເຣເທໂວ ອັນວ່າ ຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ສຸຕວາ ໄດ້ຍີນ ປັພພາສິຕຕວາສາສະນັງ ຍັງຂ່າວສານອັນພຣະຍາຕົນປູ່ຂັບພໍ່ຕົນຫນີ ຄັສສະຕິ ກໍໄປ ປິຕະຣາສັທທິງ ກັບດ້ວຍພໍ່ແຫ່ງຕົນ ເຕອຸໂພ ອັນວ່າກະສັດທັງ2 ພໍ່ລູກນັ້ນ ຄັສສັນຕາ ອັນໄປ ປາປຸນິຕຕວາ ໄປຮອດ ໄປເຖິງ ອິດທະປະຖະນະຄະຣັງ ຍັງເມືອງອິນທະປະຖະນະຄອນ ນິປະຊັນຕາ ກໍຢູ່ ຕິຍິ ໃນກະຕິບ ເອກັສສະເຖຣັສສະ ແກ່ເຖຣະເຈົ້າຕົນຫນື່ງ ຫັນແລ ຄານະສັທໂທ ອັນວ່າສຽງໂກນ ປັພພາຣະເທວັສສະ ແຫ່ງຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ຕຸຣິຍະສັທໂທວິຍະ ເປັນປະດຸຈດັງສຽງຕຸຮິຍະດົນຕີ ອະໂຫສິ ກໍມີແລະ ເຖໂຣ ອັນວ່າເຖຣະເຈົ້າ ສຸຕວາ ໄດ້ຍີນ ຄານະສັທທັງ ຍັງສຽງໂກນແຫ່ງ ຟ້າງຸ່ມກຸມມານຜູ້ນັ້ນ ພະຍາກາສິ ກໍທໍານາຍ ທວາຍວ່າ ອະຍັງກຸມາໂຣ ອັນວ່າກຸມມານຕົນນີ້ ປາກະຣາຊາ ອະວິສສະຕິ ກໍຈັກໄດ້ເປັນພຣະຍາ ອິນທະປະຖະນະຄອນ ປະໂກສາເປຕວາ ໃຫ້ໄປທັນມາ ຕັງປັພພາຣະເທວັງ ຍັງຟ້າງຸ່ມກຸມມານຜູ້ນັ້ນ ອຸປປະຖະເປຕວາ ໃຫ້ອຸປະຖາກໃຊ້ສອຍແຫ່ງຕົນ ອະນຸສາສິຕຕວາ ສັງສອນແລ້ວ ອະທາສິ ກໍໃຫ້ ອັຕຕະໂນຫິ ຕະຣັງ ຍັງລູກສາວແຫ່ງຕົນ ແຫ່ງຟ້າງຸ່ມ ກຸມມານຜູ້ນັ້ນແລ ຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາອີນຖະນະຄອນ ອາຫາ ກໍກ່າວວ່າ ປັພພາຣະເທວັງ ເຊີ່ງ ຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ວ່າດັ່ງນີ້ ຕາຕະກຸມາຣະ ດູລາກຸມມານ ອະຫັງ ອັນວ່າເຮົາ ຕັງ ຍັງເຈົ້າ ກາຣາເປສສາມະ ກໍຈັກໃຫ້ໄດ້ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ສີສັຕຕະນາຄາຫຸຕຕະມະຫານະຄະເຣ ໃນເມືອງສີສັຕຕະນາຄານະຫຸຕຕະມະຫານະຄອນ ອັນເປັນທີ່ຢູ່ແຫ່ງຕົນ ຕະວັງ ອັນວ່າທ່ານ ສັກຂິສະສິ ກໍ່ຈັກອາດ ກາເຣສິ ເພື່ອສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ມະຫາປິຕຸມຫະຍິນະ ຄະເຣ ໃນປູ່ແຫ່ງຕົນ ອັນຊະຣີ ອະຖະ ໃນກາລະນັ້ນ ປັພພາຣະເທໂວ ອັນວ່າຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ອາຫະ ກໍ່ກວ່າວ່າດັ່ງນີ້ ເທວະ ຂ້າໄຫວ້ ມະຫາຣາຊາຊະເຈົ້າ ຕຸມເຫ ອັນວ່າມະຫາຣາດເຈົ້າ ສະເຈເທຖະ ພໍ່ກໍ່ໃຫ້ ພະລະນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ຣິພົນໂຍທາ ມັຍຫັງ ແຫ່ຜູ້ຂ້າແທ້ດັ່ງນັ້ນ ອະຫັງ ອັນວ່າຜູ້ຂ້າ ສິກຂິສສາມິ ກໍຈັກກັບເມືອສະເຫວີຍສີສົມບັດກໍຂ້າແລ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ອິນທະປະຖະຣາຊາ ອັນວ່າພະຍາອິນທະປະຖະນະຄອນ ທັຕຕວາ ໄດ້ໃຫ້ ພະລັນຕິກາເຍ ຍັງທັງຫມູ່ລິພົນໂຍທາທັງຫລາຍແຫ່ຟ້າງຸ່ມກຸມມານຜູ້ນັ້ນແລ້ວ ອຸຍໂຍເຊສິ ກໍສົ່ງໄປ ປັພພະຮະເທວັງ ຍັງຟ້າງຸ່ມກຸມມານຜູ້ນັ້ນ ໂສ ອັນວ່າ ຟ້າງຸ່ມກຸມມານຜູ້ນັ້ນ ອາທາຍະ ຖືເອົາແລ້ວຍັງຫມູ່ລິພົນທັງຫລາຍ ອາຄັນຕວາ ຄືນມາ ປະຕວາ ມາຮອດມາເຖິງ ສີສັຕຕະນາຄະນະຫຸຕຕະນະຄອນ ເປເສສິ ກໍໃຊ້ໄປ ສາສະນັງ ຍັງຂ່າວສານ ຂຸທທະກະນະຄະເຣສຸ ໃນເມືອງນ້ອຍທັງຫລາຍ ອັນຢູ່ນອກຂອກຂັນທະສີມມາທັງມວນດ້ວຍຄຳວ່າດັ່ງນີ້ :: ຕາຕະມະຕຸລະຈຸຣະປິຕຸໂຍ ດູລາ ລູກອາວຊາວພໍ່ທັງຫລາຍ ອະຫັງ ອັນວ່າ ຂັຕຕິຍະຣາຊະວັງໂສ ອັນເປັນວົງສາທ້າວພະຍາໃນເມືອງສີສັຕຕະນະຫຸດ ອາຄັນຕວາ ມາແລ້ວ ເອວັງ ດັ່ງນີ້ ຄາຫາເປຕວາ ຈັກຖຶເອົາ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ຈຸນນະສຸວັນນະຣັນໂຍ ແຫ່ງພຣະຍາ ຄຳຜົງຕົນເປັນປູແລ້ວ ກາເຣສສາມິ ກໍຈັກສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ຕຸມເຫ ອັນວ່າລຸງ ແລະ ອາວ ທັງຫລາຍ ອາທາຍະ ຖືເອົາແລ້ວ ອັຕຕະໂນ ພະລະນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ຣິພົນໂຍທາທັງຫລາຍແຫ່ງຕົນ ອາຄັສສະຖະ ກໍຈົ່ງມາ ຍາສັທທິງ ກັບ ດ້ວຍເຮົາເທີ້ນ ອະຖະ ໃນກາລະເມືອນັ້ນ ຂັນກະສີມາ ຂຸທທະ ກາຣາຊາ ອັນວ່າພະຍາທັງຫລາຍ ອັນຢູ່ໃນເມືອງນອນຂອກຂັນທະສີມມາ ອາຫະສຸງ ກໍກ່າວເຊີ່ງຟ້າງຸ່ມກຸມມານວ່າດັ່ງນີ້ ຕາຕະ ປັພພາຣະເທໂວ ຝູງຂ້າໄຫວ້ທ້າວຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ຈຸນນະ ສຸວັນນະຣາຊາ ອັນວ່າພະຍາຄຳຜົງ ຕົນເປັນປູ່ແຫ່ງເຈົ້າ ອັດຖິ ກໍຍັງມີ ຕະວັງ ອັນວ່າເຈົ້າ ຄະເຫສສະສິ ກໍຈັກຖືເອົາ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດບ້່ນເມືອງ ກີ່ງ ດັ່ງຫລືນີ້ຈາ ເຕນະ ເຫດດັ່ງນັ້ນ ມະຍັງ ອັນວ່າຝູງຂ້າທັງຫລາຍ ນະສະມະຄັນຫາ ກໍ່ບໍ່ພ້ອມພຽງ ຕັສສະ ສັທທິງ ກັບດ້ວຍເຈົ້າແລ ປັພພາຣະເທໂວ ອັນວ່າ ຟ້າງຸ່ມກຸມມານ ອາຄັນຕວາ ຄືນມາ ປັຕຕິຕວາ ມາຮອດມາເຖິງ .
ກັນດະພະເວຣຸນະຄະຣັງ ຍັງເມືອງໄຜ່ຫນາມ ເປເສສິ ກໍໃຊ້ ສາສະນັງ ຍັງຂ່າວສານແກ່ພຣະຍາເມືອງໄຜ່ຫນາມຫັ້ນແລ ກັນດະເວຣຸຣາຊາ ອັນວ່າພະຍາເມືອງໄຜ່ຫນາມນະສະມັຄໂຄ ອັນບໍ່ພ້ອມພຽງ ເຕນະສັທທິງ ກັບດ້ວຍຟ້າງຸ່ມກຸມມານຜູ້ນັ້ນ ໂຫຕິ ກໍມີແລ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ເອໂກກຸມາໂຣ ຍັງມີກຸມມານຜູ້ຫນື່ງ ອຸກຂິຕະສຸວັນໂນນາມະ ຊື່ວ່າ ທ້າວ ຄຳຍໍ ປຸຕໂຕ ອັນເປັນລູກ ອຸໄທຍະ ນະຄະຮະຣັນໂຍ ແຫ່ງພຣະຍາເມືອງຊວາງຂວາງ ຈະຣິຕຕວາ ກະທຳ ມິສສາຈາຣັງ ຍັງມິສສາຈານ ກັບດ້ວຍນາງ ນັກສະນົມ ພໍ່ແຫ່ງຕົນ ປະລາຍິຕວາ ພາຍຫນີ ສະຕິກັງ ໄປຢູ່ ສັນຕິເກ ໃນແຫ່ງສຳນັກແຫ່ງພະຍາວຽງໄຜ່ຫນາມ ອຸໂພກຸມມາຣາ ອັນວ່າກຸມມານທັງສອງ ປັພພາຣະເທໂວ ຄືວ່າ ພຣະຍາຟ້າງຸ່ມກໍດີ ອຸກຂິຕາສຸວັນ ສະມາຄັນໂນຈະ ຄືວ່າ ທ້າວ ຄຳຍໍ ກໍດີ ສະມາຄັນຕວາ ມາພ້ອມພຽງກັນ ຄັສສັນຕິ ກໍເຖິງ ສະຫາຍພາວັງ ຊື່ງພາວະອັນເປັນສະຫານຮັກ ອຸກຂິຕະສຸວັນໂນ ອັນວ່າ ທ້າວ ຄຳຍໍ ອາຫະ ກໍກ່າວວ່າດັ່ງນີ້ ສັມມະ ດູຣາສະຫາຍ ຕະວັງ ອັນວ່າ ເຈົ້າ ອຸປປະຖັມເຫຕວາ ຄຳອຸບປະຖາກ ຊູມັງ ຍັງຜູ້ຂ້າ ສະເຈກາ ຣາເປສສະສິ ຜີ່ແລ ຍັງຜູ້ຂ້າໃຫ້ໄດ້ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຣາຊະສິ ສົມບັດໃນເມືອງຊຽງຂວາງດັ່ງນັ້ນ ອະຫາ ອັນວ່າຜູ້ຂ້າ ອາທາຍະ ຖືເອົາແລ້ວ ພະລະນິກາເຍ ຍັງອັນວ່າພົນໂຍທາໃນເມືອງຊຽງຂວາງ ອຸບປະຖັມເພຕວາ ຈັກມາຄຳຊູ ຍັງເຈົ້າ ກາເຣເປດສະສິ ຜີ່ແລຍັງຜູ້ຂ້າ ກາເຣເປສສາມິ ກໍຍັງເຈົ້າຈັກໃຫ້ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດໃນເມືອງລ້ານຊ້າງແລ ທ້າວຄຳຍໍນັ້ນ ສະມາຄະຕວາ ອັນພ້ອມພຽງກັນ ຄັນຕວາ ໄປແລ້ວ ປຸຊິຕວາ ຮົບແລ້ວ ອຸໄທ ຍະນະຄະຣັງ ຍັງພະຍາເມືອງຊຽງຂວາງຫັ້ນແລ ປັພພາຣະເທໄວ ອັນວ່າທ້າວຟ້າງຸ່ມ ປະຕິດຖາເປສິ ກໍຕັ້ງໄວ້ຍັງທ້າວ ຄຳຍໍໃນສີສົມບັດໃນເມືອງຊຽງຂວາງທີ່ນັ້ນແລ ເຕອຸໂພ ອັນວ່າ ກະສັດທັງສອງນັ້ນ ອາທາຍະ ຖືເອົາແລ້ວ ພະລະນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ຣິພົນໂຍທາທັງຫລາຍໃນເມືອງຊຽງຂວາງ ຄັສສັນຕິ ກໍຄືນມາສູ່ເມືອງລ້ານຊ້າງຫັ້ນແລ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ຈຸນນະເທວັສສະ ອາຄະມະນັງ ຍັງອັນມາແຫ່ງທ້າວຟ້າງຸ່ມ ຜູ້ເປັນຫລານ ເປເສສິ ກໍ່ໃຊ້ຍັງລີພົນໂຍທາທັງຫລາຍ ຍຸຊາເປຕຸງ ເພື່ອໃຫ້ໄປຮົບເລ້ວ ກັບດ້ວຍທ້າວຟ້າງຸ່ມ ເຕພະລະນິກາຍາ ອັນວ່າ ຣິພົນໂຍທາທັງຫລາຍຝູງນັ້ນ ອະສັກໂກນໂຕ ອັນບໍ່ອາດ ຍຸຊຊິຕຸງ ເພື່ອຮົບເລັວຍັງທ້າວຟ້າງຸ່ມໄດ້ ປະລາຍັນຕິ ກໍພ່າຍຫນີຄືນມາຫັນແລ.
ຈຸນນະສຸວັນນະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຄຳຜົງ ອະຕິວິຍະລະເຊນໂຕ ອັນລະອາຍເປັນອັນຍີ່ງ ພັນຕິຕວາ ຜູກແລ້ວ ອັຕຕະໂນຄີວັງ ຍັງຄໍແຫ່ງຕົນ ກັລລະຫັນນະອຸທະເກ ໃນສ້ວມອາບນໍ້າແຫ່ງຕົນ ມະຣະນັງ ກໍຕາຍໄປຫັ້ນແລ ອະມັຈຈາເສນາໂຍ ອັນວ່າເສນອາມາດທັງຫລາຍ ອາໂຮເຈຕວາ ບອກເລົາ ມະຕະພາວັງ ຍັງພາວະອັນຕາຍ ຈຸນນະສຸວັນນະຣັນໂຍ ແຫ່ງພະຍາຄຳຜົງໃຫ້ແຈ້ງ ປັພພຣະເທວັສສະ ແຫ່ທ້າວຟ້າງຸ່ມ ນິມັນຕິຕວາ ອົງຄາດຣາດທະນາ ປັພພຣະເທວັງ ຍັງທ້າວຟ້າງຸ່ມ ປວິສິຕວາ ໃຫ້ເຂົ້າໄປ ນະຄະຣັງສູ່ວຽງ ອະພິສິນຈິຕວາ ຫົດສົງນໍ້າພຸທທາພິເສກໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ ຮັຊເຊ ໃນຣາຊະສີສົມບັດ ກະຣິງສຸງ ກະທຳໃສ່ຣາຊະນາມັງ ຍັງຣາຊະນາມມະກອນວ່າ ປັພພາຣະເທວະທະຣະພີສີສັຕຕະນະຄານາຫຸຕຕະນະຄະຣາທິປະຕິ ອິຕິ ວ່າ ພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ຕົນເປັນໃຫຍ່ເຫນືອນແຜ່ນດີນ ເມືອງສີສັຕຕະນາຄານະຫຸດອຸຕຕະມະຣາຊະທານີີລ້າງຊ້າງ ຫັ້ນແລ ປັພພາຣະເທວະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ກາເຣຕວາ ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ນິຕິວັສສານິ ສ້ຽງວ່າໄດ້ 3 ປີ ອັດຖະຣັສສະວັສສາວິກະສັຕຕະສະຕຸຈຸລະສັງກາຣາຊາກາເລ ໃນກາລະເມືອນັ້ນ ຈຸລະສັງກາດໄດ້ 713 ວັສສາ ອະຣະພິຕວາ ຮົບ ໂທສັງ ຊື່ງໂທດ ຂຸທທະກະຣາຊູງນັງ ແຫ່ງພະຍາບ້ານນ້ອຍທັງຫລາຍ ອະສະມັຄຄະພາເວນະ ດ້ວຍ ພາວະ ອັນບໍ່ພ້ອມພຽງກັບຕົນ ອາທາຍະ ຖືເອົາແລ້ວ ພະລະນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ລິພົນໂຍທາທັງຫລາຍ ຄັນຕວາ ໄປແລ້ວ ຍຸຊຊິຕວາ ຮົບແລ້ວ ກະຕວາ ກະທຳ ຈັນດະສິຫະນະຄະຣາທະໂຍ ຍັງເມືອງທັງຫລາຍ ຫມາຍມີ ອັນກ້າແຂງແລະ ຈາໃຫຍ່ສະຫາວເປັນຕົ້າໃຫ້ເຂົາມາສູ່ເງື້ອມມືຂອງຕົນ ຍຸຊຊິຕວາ ຮົບແລ້ວ ກັນດະພາເວ ຮຸນະຄະຮັງ ຍັງເມືອງໄຜ່ຫນາມ ນຸສັກໂກຕິ ກໍ່ບໍ່ອາດ ປະວິສິຕຸງ ເພື່ອເຂົ້າໄປ ຕັງນະຄະຣັງ ສູ່ວຽງໄຜ່ຫນາມ ອັນນັ້ນ ກັນດະກະປະຣິກຂັງ ຕັຕວາ ເຫດວ່າແວດລ້ອມອ້ອມດ້ວຍຫນາມໄຜ່ຫັ້ນແລ ປະນະ ດ້ວຍມີແທ້ ໂສຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຣາຊາ ຟ້າງຸ່ມຕົນນັ້ນ ກາເຣຕວາ ໃຫ້ກະທຳ ສະຣະປິນທານິ ຍັງສຽງປືນ ສຸວັນນະມາຍານິ ອັນແລ້ວດ້ວຍຄຳ ວິຊາເປຕວາ ໃຫ້ຍີງ ສຸວັນນະປິນທາສະຮານິ ຍັງປືນທັງຫລາຍອັນແລ້ວດ້ວຍກຽງຄຳ ກັນດະພະເວຣຸນະຄະເຣ ໃນວຽງໄຜ່ຫນາມແລ້ວ ຍຸຊຊະຕິ ກໍຈີ່ງຫນີໄປຣົບແລ້ວ ອັນຍັງນະຄະຣັງ ຍັງເມືອອັນອື່ນຫັ້ນແລະ ຕະໂຕປະຣັງ ພາຍຫນ້າ ເຕນະ ກັນດະພະເວຣຸນະຄະຣະວາສິໂນ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍອັນຢູ່ໃນວຽງໄຜຫນາມທີ່ນັ້ນ ປະຫະຣິຕວາ ແຜ້ວຖາງ ເວຣຸນິ ຍັງຫນາມໄຜ່ທັງຫລາຍ ຄັນຫັນຕິ ກໍຖືເອົາ ວຸວັນນະປິນທານິ ຍັງກຽງປືນຄຳອັນແລ້ວແລ້ວດ້ວຍຄຳ ນັ້ນແລ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນປັພພາຣະເທວ ຣາຊາອັນວ່າ .
ພິທີຫົດສົງນໍ້າອົງພຮະບາງໃນງານປີໃຫມ່ລາວ ທີ່ວັດໃຫມ່ ສຸວັນນະ ພູມມາຣາມ
..............................
ພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ສຸຕວາ ໄດ້ຍີນ ກັນດະພະເວຣຸປະຫະຣະພາວັງ ຍັງພາວະອັນຕັດ ອັນຝັນຍັງໄມ້ໄຜ່ຫນາມ ອາຄັນຕວາ ຄືນມາແລ້ວ ທາເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ຈຸດເຜົາ ອັຄຄີ ຍັງໄຟ ຄະຫາເປຕວາ ໃຫ້ໃຫມ້ ກັນດະພະເວຣຸນິ ຍັງໄຜ່ຫນາມທັງຫລາຍແລ້ວ ຫັດຖີຂັນທະວະຣະຄະໂຕ ອັນສະທິດຢູ່ເຫນືອຄໍຊ້າງ ປິວິສິ ກໍເຂົ້າໄປຫັ້ນແລ ເວຣຸຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາເຈົ້າໃນວຽງໄຜ່ຫນາມ ໂກນາມະ ຊື່ວ່າ ພຣະຍາໂກຫັດຖີ ຂັນທະວະຣະຄະໂຕ ອັນສະທິດຢູ່ເຫນືອຄໍຊ້າງ ນິກຂະມິ ກໍ່ອອກໄປຫັ້ນແລ ເຕອຸໂພ ອັນວ່າ ພຣະຍາທັງສອງ ຍຸຊຊິຕວາ ຮົບແລ້ວກັບດ້ວຍກັນ ປະຫະຣິຕວາ ຟາດຕີ ອັນຍະມັນຍັງ ເຊື່ງກັນແລະກັນໄປມາ ອະກິວທັນເດນະ ດ້ວຍກັນເທິງຄໍຊ້າງ ອະສັກໂກຕິ ບໍ່ອາດ ປະຫະຣິຕຸງ ເພື່ອຕີໄດ້ ອາຫະສູງ ກໍ່ກ່າວ ອັນຍະມັນຍັງ ເຊື່ອງກັນໄປມາດ້ວຍຄຳວ່າດັ່ງນີ້ ອຸໂພມະຍັງ ອັນວ່າ ຣາຊາທັງ 2 ເອກະສະທິສະກຸນາ ອັນມີບຸນແລະອານຸພາບສະເຫມີກັນ ອະກະຕວາ ຢ່າໄດ້ກະທຳ ວິວາທັງ ຍັງຄຳວິວາດຜິດຖຽງກັນ ສະຄັຄາສະໂມທະທະມານາ ອັນຊົມຊື່ນຍີນດີແລະພ້ອມພຽງກັນ ພະວິສສາມ ກໍເພີ່ງມີເທີ້ນ ເຕອຸໂພ ອັນວ່າພຣະຍາທັງສອງ ນະທະຕວາ ໃຫແລ້ວ ປະຕິຍັງ ຍັງປະຕິຍານ ເອວັງ ດັ່ງນີ້ແລ້ວ ໂອໂຣຫິຕວາ ລົງມາແລ້ວ ຫັດຖິ ຂັນທາ ຈາກ ຄໍຊ້າງ ນິສິທິຕວາ ນັ່ງຢູ່ ເອກາສະເນ ເຫນືອອາສະນາ ອັນດ່ຽວ ສະມັຄຄາ ອັນພ້ອມພຽງກັນ ອະເຫສຸງ ກໍມີແລ ຕະໂຕ ປັດຖາຍະ ຕັ້ງແຮກແຕ່ນັ້ນໄພາຍຫນ້າ ຕັງນະຄະຣັງ ອັນວ່າວຽງອັນນັ້ນ ປັນຍາສິ ກໍຜາກົດ ສຸວັນນະ ນະຄະຣັງອິຕິ ຊື່ວ່າ ວຽງຄຳ ເຕນະສຸວັນນະ ປິນຄາສະຣານິມິຕເຕນະ ດ້ວຍມິດແຫ່ງກຽງຄຳປີນຄຳ ອັນນັ້ນແລ ອະຖະ ທັດນັ້ນ ປັພພາຣະເທວະຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາ ຟ້າງຸ່ມ ອາທານະ ຖືເອົາແລ້ວ ພະລະນິກາຍະ ຍັງຫມູ່ຣິພົນໂຍທາຄັນຕວາ ໄປແລ້ວ ຍຸຊຊະຕິ ກໍຮົບແລ້ວ ສັພພະ ພະຫິນະຄະຣານິ ຍັງເມືອງນອກທັງຫລາຍທັງມວນຫັ້ນແລ ອະຖະ ໃນກາລະເມືອນັ້ນ ອິນທະປະຖະນະຄະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາອິນທະປະຖະນະຄອນ ສຸຕວາ ໄດ້ຍີນ ຕັງສາສະນັງ ຍັງຂ່າວສານອັນນັ້ນ ປັພພາຣະເທວັສສະ ແຫ່ງພະຍາຟ້າງຸ່ມ ເປເສສິ ກໍໃຊ້ໄປດ້ວຍຄຳວ່າດັ່ງນີ້ ມະນະ ມະມະ ປຸຕຕະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຕົນເປັນລູກແຫ່ງກູ ຍຸຊຊະຕິ ກໍໄປຮົບແລ້ວ ປັພພະ ພະຫິນະຄະຣານິ ຍັງເມືອນອກທັງຫລາຍມວນມະນະ ປູຕຕະຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາຕົນເປັນລູກແຫ່ງກູ ອາຄະສະຕຸ ກໍຈົ່ງໃຫ້ເຂົ້າມາເທີ້ນ ປະນະ ດ້ວຍມີແທ້ ອະຫັງ ອັນວ່າ ຄະເຫຕວາ ຖືເອົາປັພພະ ພະຫິນະຄະຣັງ ຍັງເມືອງສ່ວຍໃດທັງມວນແລ້ວທະເສດສາມິ ກໍຈັກໃຫ້ ເຕ ແກ່ທ່ານແລ ອິນທະປະນະຄະຣາຊາອັນວ່າພຣະຍາ ອິນທະປະຖະນະຄອນ ອາຫະ ກໍ່ກ່າວວ່າ ຕາຕະ ປຸຕຕະ ຣາຊາ ດູລາພຮະຍາຕົນລູກ ຕະວັງ ອັນວ່າເຈົ້າສະເຈກະຣິສສະສິ ຜີ່ແລຈັກກະທຳ ມະມະ ໂອວາດທະວະຈະນັງ ຍັງອັນຕາມຖ້ອຍຄຳໂອວາດ ສັ່ງສອນແຫ່ງເຮົາແທ້ດັ່ງນັ້ນ ອະຫັງ ອັນວ່າເຮົາ ທັສສາມິ ກໍຈັກໃຫ້ ຄັນຕຸງ ເພື່ອເມືອລ້ານຊ້າງ ເຕ ແກ່ທ່ານຕົນເປັນລູກ ອະຖະ ໃນກາລະນັ້ນ ປັພພະຣະເທວະ ຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ອາທາສິ ກໍໃຫ້ ປະຕິນຍັງ ຍັງປະຕິຍານ ດ້ວຍຄຳວ່າ ດັ່ງນີ້ :
ເທວະ ຂ້າໄຫວ້ມະຫາຣາຊະເຈົ້າ ອະຫັງ ອັນວ່າຜູ້ຂ້າ ກະຣິສສາມິ ຂໍຈັກກະທຳ ໂອວາດທະວັສສະນັງ ຕາມຖ້ອຍຄຳ ຄຳສອນ ຕຸມຫາກໍ ແຫ່ງມະຫາຣາຊະເຈົ້າກໍຂ້າແລ ເມື່ອພະຍາຟ້າງຸ່ມ ໃຫ້ປະຕິຍານດັ່ງນັ້ນ ອິນທະປະຖາຣາຊາ ອັນວ່າ ພຮະຍາ ອິນທະປະຖານະຄອນ ອາເນຕວາ ນຳໄປ ປັພພາຣະ ວະຣາຊາ ຍັງພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ອາຣານັງ ສູ່ອາຮາມ ພຮະບາງເຈົ້າແລ້ວ ມະຫາເຖຣັງ ຍັງມະຫາເຖຣເຈົ້າ ປາຂະມັນຕັງນາມະ ຊື່ວ່າ ປາຂະຫນົມ ອັນມາແຕ່ລັງກາທິບ ທາເປຕວາ ໃຫ້ແລ້ວ ໂອວາທານິ ຍັງຄຳສອນທັງຫລາຍ ປັນຈະສີນລານິຈະ ຍັງສີນຫ້າກໍດີ ປັພພະຣະເທວວັສສະ ແກ່ພຮະຍາຟ້າງຸ່ມ ຊ້ອງຫນ້າພຣະບາງເຈົ້າແລ້ວ ອຸໂຍເຊສິ ກໍ່ສົ່ງມາຍັງພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ນຳມາສູ່ເມືອງລ້ານຊ້າງ ຫັ້ນແລ.
ອະຖະ ໃນກາລະຄັ້ງນັ້ນ ປັພພາຣະເທວະ ຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ຍາຈະຕິ ກໍຂໍ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າກໍດີ ປາຂະມັນຕັງມະຫາເຖຮະ ຍັງມະຫາເຖຣະເຈົ້າ ຕົນຊື່ວ່າ ປາຂະມະຫາໜົນ ກໍດີ ມະຫານະຄະ ຣາຊາ ຊື່ງພຣະຍາອິນທະປະຖະນະຄອນຫລວງ ຫັ້ນແລ ມະຫານະຄະ ຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາອິນທະປະຖະນະຄອນ ເທຕິ ກໍໃຫ້ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າກໍດີ ປັພພາຣະເທວັສສະ ແກ່ ພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ຫັ້ນແລ
ປັພພາຣະເທວະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ປາຂະໜົນ ນິມັນເຕຕວາ ນິຣະມົນແລ້ວ ປາຂະມັນຕະເຖຣັງ ຍັງເຖຣະເຈົ້າປາຂະໜົນ ສັທທິງ ກັບຈຸຕຸຫິພິກຂຸຫິ ດ້ວຍພິຂຸທັງຫລາຍ ສີ່ຕົນກໍດີ ຕິຫິສາມະເນເຣຫິ ດ້ວຍສາມະເນນທັງຫລາຍ ສາມຕົນ ກໍດີ ຫິປັນດະຣັງເຄຫິຈະ ດ້ວຍຜ້າຂາວດາວບົດແລ ນັກປາດ ຣາຊະບັນດິດທັງຫລາຍກໍດີ ລັງກາທິປາຄະຕະໂພທິຣຸກຂັງ ຍັງໄມ້ ສີມະຫາໂພ ອັນນຳເອົາມາແຕ່ລັງກາທິບກໍດີ ມະຫາປາຂະມັນຕະເຖຣັງຈະ ຍັງມະຫາປາ ຂະໜົນ ເຖຣະລະເຈົ້າກໍດີ ອາຄັສສະເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ນຳເອົາມາ ນາວຍະ ດ້ວຍເຮືອແລ້ວ ອາໂຮເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ຍົກຂື້ນ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະເຈົ້າ ສຸວັນນະສິວິກາຍັງ ເຫນືອສິວິກາຍຄຳແລ້ວ ຫະຣາ ເປຕິ ຍັງຄົນໃຫ້ຫາມໄປ ອັຕຕະໂນປຸຮະໂຕ ແຕ່ທີ່ຊ່ອງຫນ້າແຫ່ງຕົນ
ພຣະເຖຣາ ນຸເຖຣະເຂົ້າຮ່ວມງານແຫ່ອົງພຮະບາງ ລົງສົງທີ່ວັດໃຫມ່
ຈະເລມັຄເຄນະ ດ້ວຍທາງບົກ ສະຍັງ ສ່ວນດັ່ງຕົນພຣະຍານັ້ນ ອາທາຍະ ຖືເອົາ ພະລະນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ລິພົນໂຍທາທັງຫລາຍແລ ພຣະຍານັ້ນ ອາຄັນຕວາ ມາ ປັຈຈະໂຕ ແຕ່ພາຍຫລັງ ອະຖະພາຄະພຸທທັສສະ ແຫ່ງພຣະບາງເຈົ້າ ປາປຸນິ ກໍມາຮອດ ມາເຖິງ ສຸວັນນະ ນະຄະຣັງ ຍັງວຽງຫັ້ນແລ ອະຖະ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ໂອຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາເກົ່າ ສຸວັນນະພູມິ ປາໂລ ອັນເປັນເຈົ້າແຜ່ນດີນໃນເມືອງວຽງຄຳນັ້ນ ຍາຈາຕິ ກໍຂໍ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ປັພພາຣະເທວະ ຣາຊັງ ຊື່ງພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ປັພພາຣະເທວະຣາຊັງ ຊື່ງພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ວັນທະນະຖະປິງຕຸງ ເພື່ອໃຫ້ຕັ້ງໄວ້ແລ ແລະຈັກໄຫວ້ນົບຫັ້ນແລ ປັພພາຣະຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ທະຕວາ ໃຫ້ແລ້ວ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ໂກຣາຊັສສະ ແກ່ພຣະຍາເກົ່າ ອັນຢູ່ໃນເມືອງວຽງຄຳແລ້ວ ອາທາຍະ ຖືເອົາ ອັຕຕະໂນພະລະນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ລີພົນໂຍທາແຫ່ງຕົນ ປະຕວາ ໄປຮອດໄປເຖິງ ຊາວັນນະຄະຣັງ ຍັງເມືອງຊວາ ທີ່ນັ້ນຫັ້ນແລະ ປະນະ ດ້ວຍມືແທ້ ມະຫາປາຂະມັນ ຕະເຖໂຣ ອັນວ່າ ມະຫາປາຂະຫນົນເຖຣະເຈົ້າ ອາຄັສສະມາໂນ ອັນມາ ນາວະຍະ ດ້ວຍເຮືອ ປະຕວາ ມາຮອດມາເຖິງ ຊະນະຄະຣັງ ຍັງເມືອງຊວາແລ້ວ ກາຣາເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ກະທຳສ້າງແປງ ວິຫາຣັງ ຍັງວິຫານ ອຸຕຕະຣະປະເທສ ໃນສວນທິສສະກໍ້າເຫນືອ ໂຣປະມຸຂະມັຕຕິກາຍະ ແຫ່ງສົບສວນຫ້ວຍຮວບແລ້ວ
ບັນດາຄະນະການນຳຂອງແຂວງຫລວງພຣະບາງ ເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນແຫ່ພຣະບາງລົງສົງທີ່ວັດໃຫມ່
**********************************************************************************
ເຣເປຕວາ ຍັງຄົນໃຫ້ປູກໂພທິຣຸກຂັງ ຍັງໄມ້ສີມະຫາໂພ ອັນນຳມາແຕ່ ລັງກາທິບ ວິຫາຣິຕວາ ຮູ້ແລ້ວ ອະນຸສາສະຕິ ກໍ່ສັ່ງສອນປັພພາຣະເທວະຣາຊັງ ຍັງພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ປັນຈະສີລາຣັກເຂນະ ດ້ວຍໃຫ້ຮັກສາສີນຫ້າ ຫັ້ນແລ ອະຖະ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ປັພພາຣະເທໂວ ອັນວ່າພຣະຟ້າງຸ່ມ ກາເຣຕວາ ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ຕີນິວັສສານິ ສ້ຽງວ່າໄດ້ສາມປີແລ້ວ ປະຫາຍະ ລະເສັຍ ໂອວາທັງ ຍັງຄໍາສອນກໍດີ ປັນຈະສີລານິຈະ ຍັງສີນຫ້າກໍດີ ເຖຣັສສະ ແຫ່ງເຖຣະເຈົ້າ ອາທາຍະ ຖືເອົາ ພະລະ ນິກາເຍ ຍັງຫມູ່ຣິພົນໂຍທາທັງຫລາຍ ຍຸຊຊິຕວາ ຮັບເອົາແລ້ວ ອະຣຸນະຄະຣັງ ຍັງເມືອງອະຣຸນນະຄອນກໍດີ ດ້ວຍຍະນະຄະຣັງຈະ ຍັງເມືອງຜາໄດກໍດີ ປິຄັງລະນະຄະຣັງຈະ ຍັງເມືອງເຫລື່ອມກໍດີ ໂມຣະມິຖະຂຸນິຈະ ຍັງ ຂາໂພກໍດີ ກະເທຕິ ກໍກະທຳ ອັຕຕະໂນ ຫັດຖະຄະເຕ ໃຫ້ເຂົ້າມາສູ່ເງື່ອມມືແຫ່ງຕົນຫັ້ນແລະ ຕະໂຕ ປັດຖາຍະ ຕັ້ງແຣກແຕ່ນັ້ນໄປພາຍຫນ້າ ທັສສະສະຕະສະຫັສສະຄະເຊນທະນະຄະຣັງ ອັນວ່າ ເມືອງລ້ານຊ້າງ ຍັກຂາ ວະຣະນະໂຕ ສັງຂະຍາ ແຕ່ຣີຜີຂື້ນມາ ຍາວະຜະດັຍຍະ ຕາບຕໍ່ເຕົ້າເຖິງຜາໄດ ອະຖະສະຫັສສະສະຍາມັງ ລວງຍາວໄດ້ແປດແສນວາ ນະສັຕຕິສັສສາທິກັງ ປາຍເກົ້າຫມື່ນວາ ໂຍທັຍຍະນະຄະຣັສສະມິໂຕ ຜີຈັກສັງຂະຍາ ຈາລວງຂວາງແຕ່ຂອບແດນເມືອງສີອະໂຍທະຍາ ຍາວະກັບປິລະນະຄະຣະສິມາ ຕາບຕໍ່ເທົ້າເຖິງຂອບເມືອງກັບປິລະວັດຖຸນະຄອນ ຈະຕຸສະຫັສສະ ວິດຖາລັງ ລວງກວ້າງໄດ້ສີ່ແສນ ອະສິຕິສະຫັສສະກັງ ປາຍແປດຫມື່ນກາເມນະດ້ວຍວາ ໂຫຕິກໍມີແລ ຕະໂຕປັດຖາຍະ ຕັ້ງແຮກແຕ່ນັ້ນມາໄປພາຍຫນ້າ ໂກຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຣາຊາ ເກົ່າ ອັນເຈົ້າວຽງຄຳ ອຸປະຖາຕິ ກໍອຸປະຖາກຮັກສາ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຣະບາງເຈົ້າ ສາຍັງປາຕັງ ທຸກຄໍ່າເຊົ້າ ທິວະໂສ ທຸກວັນຫັ້ນແລ
ເອກະທິວະສັງ ຍັງມີໃນວັນຫນື່ງ ເອໂອມັຕຕວາຣະໂກ ອັນວ່າຊ້າງສານໂຕຫນື່ງ ໂກຮັນໂຍ ແຫ່ງພຮະຍາເກົ່າ ມຸນຈິຕຕວາ ປ່ອຍຫລຸດໄປ ພິນທິຕວາ ມ້າງ ອະຖະພາຄະວິຫາຣັງ ຍັງວິຫານແຫ່ງພຣະບາງເຈົ້າ ວິຊິຕວາ ມາແທງ ພຸທທະບັນລັງກາ ຍັງແທ່ນພຣະບາງເຈົ້າ ອະຖະພາຄະພຸທທັງ ຍັງພຮະເຈົ້າ ປາເຕຕິ ກໍໃຫ້ຕົກລົງ ປັນລັງກາ ຈາກແທ່ນ ພຸທທະຣູປັສສະວາມະຫັດຖັງ ອັນວ່າມືແຫ່ງພຮະບາງເຈົ້າ ໂອນະເມສິກໍລວດຄົງຄວມເຂົ້າມາຂວາ ໂກຖັງ ຫນ້ອຍຫນື່ງແລ ໂສປະນະນາໂຄ ວິຫາຣາ ຈາກວິຫານ ປາວິສິຄັງ ເຂົ້າໄປ ວັນນັງ ສູ່ປ່າ ເອໂກມັຕຕະວາຣະໂຕ ອັນວ່າຊ້າງຕົວຫນື່ງອັນເມົາມົວມັກ ສະມາຄັນຕວາ ມາປະສົບພົບພໍ້ ນາຄັງຕົວນັ້ນ ວິຊິຕວາ ແທງ ຕັວ ຍັງຊ້າງພຮະຍາເກົ່າຕົວນັ້ນ ປາເຕຕວາ ໃຫ້ຕົກໄປ ປັບປາເຕ ໃນເຫວ ມາເຣຕິ ກໍໃຫ້ຕາຍໄປຫັ້ນແລ
ສັນທິດຖິກັມມັງ : ອັນວ່າກຳອັນເຫັນຕໍ່ຫນ້າທັນຕາ ຕັສສະ ແຫ່ງຊ້າງຕົວນັ້ນ ອະໂຫສິ ກໍມີແລ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ສັພທັສສະ ສະຫັສສະຄະເຊນທະນະຄະຣະວາສິໂນ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍອັນໄດ້ສາມແສນສີ່ຫມື່ນ ອັນຢູ່ໃນເມືອງລ້ານຊ້າງ ທິສວາ ເຫັນແລ້ວ ອະຖະພາຄະພຸທັສສະ ສັມພາຣັງ ຍັງສົມພານແຫ່ງພຣະບາງ ສັມມາຖາເປສຸງ ກໍໃຫ້ບັງເກີດ ອັສສະຣິຍານິ ຍັງອັສສະຈັນທັງຫລາຍນັ້ນແລ ຕະໂຕປະຣັງ ພາຍຫນ້າແຕ່ນັ້ນ ປັພພາຣະເທວະຣາຊາ ອັນວ່າພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ລະພິຕຕວາ ຄັນວ່າໄດ້ແລ້ວ ພະຫຸນະຄະຣັງສິມານັງ ຍັງຂອບເຂດແດນເມືອງອັນມາກ ວິດຖາຣານີ ເປັນອັນກວ້າງຂວາງ ສະມຸຖາເປຕວາ ໃຫ້ບັງເກີດ ອະຕິມະນັງ ຍັງມານະອັນຍີ່ງ ຈະຣິຕຕວາ ກະທຳ ມິສສາຈາຣັງ ຍັງມິດສາຈານ ອະມັຈຈະເສນາປະຕິອະຮິເຍສຸ ໃນເມຍເສນາປະຕິ ອາມາດທັງຫລາຍ ເຫລື້ອລົ້ນພົ້ນປະມານແລ ຕະທາ ໃນກາລະຍາມນັ້ນ ສັພເພນະຄະຣະວາສີໂນ ອັນວ່າຊາວວຽງທັງຫລາຍ ອັນມີອາມາດເປັນຕົ້ນ ມັຄຄາ ອັນພ້ອມກັນ ສະມາຄະຕາ ອັນຊຸມນຸມກັນວ່າບໍ່ດີ ປັພພາເຊນຕິ ກໍພ້ອມກັນຂັບຫນີ ປັພພາຣະເທວະຣາຊາ ອັນວ່າ ພຣະຍາຟ້າງຸ່ມ ຄັນຕວາ ໄປ ສຸວັນນະຂັນທະຣັນໂຍສັນຕິກັງ ສູ່ສຳນັກແຫ່ງພຣະຍາຄຳຕົນນັ້ນ ນະຄະຣັສສະມິກັສສະ ອັນເປັນເຈົ້າເມືອງນານ ວະສະຕິ ກໍຢູ່ຫັ້ນແລ ຕະຖາ ໃນກາລະນາມນັ້ນ ຈະລະສັງກາດຣາຊານິ ອັນວ່າ ຈະລະສັງກາດ ສັຕຕະສະຕານິ ວັສສາ ອະເຫສຸງ ກໍມີແລ ສັພເພ ມະນຸສສາ ອັນວ່າຄົນທັງຫລາຍ ອັນມີເສນາອາມາດເປັນຕົ້ນ ອະສິນຈິຕວາ ຫົດສົງ ຖະຣະອຸນະຫພກຸມາຣັງ ຍັງທ້າວອຸ່ານເຮືອນ ປຸຕຕັງ ປັນເປັນລູກ ປັພພາຣະເທວະຣັນໂຍ ແຫ່ງພຣະເຈົ້າຟ້າງຸ່ມ ຖະເປສຸງ ກໍ່ຕັ້ງໄວ້ ຣັຊເຊ ໃນຣາຊສົມບັດບ້ານເມືອງຫັ້ນແລ ຖະຣະອຸນະຫະກຸມາໂຣ ອັນວ່າ ທ້າວອຸ່ນເຮືອນ ກາເຣຕວາ ໄດ້ສະເຫວີຍ ຣັຊຊັງ ຍັງຣາຊະສີສົມບັດ ທັມເມນະ ດ້ວຍອັນປະກອບດ້ວຍທັມແລ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ .
ພຣະພຸທະສັງກາດ 2465 ພັນສາ ປີຈໍ ເດືອນ ຍີ່ ແຮມ 11 ຄໍ່າ ວັນສຸກ ເຈົ້າສັດທາແຕ້ມໃສ່ໃບລານແມ່ນ ຫົວແມ່ແສນ ).
ລວບລວມດ້ວຍ ສາທຸພໍ່ບຸນເພັງ ວີຣະທັມໂມ ທີ່ ວັດແສນ ສຸຂາລາມ ຫລວງພະບາງ
ອາຈານ ຄຳປ້ອມ ພົງສະຫວັນ ເປັນຜູ້ພີມໃສ່ຄອມພີວເຕີແລະກວດແກ່ ໃນວັນທີ່ ພ.ສ 2559 ຄ.ສ 2017
ຈົບບໍລິບູນແລ.
Image may contain: 3 people, people standing, people sitting and indoor
LikeShow more reactions
CommentShare
19 You, Chantala Bouangeun, Bounyong Vithaya and 16 others
Comments
Khampom Phongsavanh
Write a comment...

Comments

Popular posts from this blog

ຣົສວັນນະຄະດີ(ເລື່ອງພະເຫວສສັນດອນ)

ຄວາມເປັນມາຂອງວັນບຸນອອກພັນສາ