Posts

Showing posts from May, 2018

ພຣະປະຈຳວັນເກິດ

ພຣະປະຈຳວັນຈັນ ພຣະປະຈຳວັນຈັນ ໄດ້ແກ່ ປາງຫ້າມຍາດ ຫລື ຫ້າມສມຸທຣ ລັກສະນະພຣະພຸດທະຮູບ: ພຣະພຸດທະຮູບຢູ່ໃນພຣະອະຣິຍາບົດຢືນ ຍົກພຣະຫັຕຖ໌ທັງສອງຍົກຂື້ນສະເໝີພຣະອຸຣະ(ເອີກ) ຕັ້ງຝ່າພຣະຫັຕຖ໌ຍື່ນອອກໄປຂ້າງໜ້າເປັນກິຣິຍາຫ້າມເປັນປາງດຽວກັນກັບປາງຫ້າມສມຸທຣ(ພຣະບາງ) ແຕກຕ່າງກັນທີ່ປາງຫ້າມຍາດຍົກມືຂວາຂື້ນຫ້າມພຽງມືດຽວ ສ່ວນປາງຫ້າມສມຸທຣ(ພຣະບາງ) ຈະຍົກມືທັງສອງຂື້ນຫ້າມ ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມັກຈະນິຍົມສ້າງເປັນປາງຫ້າມຍາດ ແລະນິຍົມທຳເປັນແບບຊົງເຄື່ອງ. ຄວາມເປັນມາ ປາງຫ້າມຍາດເກີດຂື້ນເນື່ອງຈາກພຣະຍາຕິຝ່າຍພຸດທະບິດາຄືກຸງກະບິລພັສ ແລະພຣະຍາຕິຝ່າຍພຸດທະມານດາ ຄື ກຸງເທວທະຫະ ເຊີ່ງອາໄສຢູ່ເທິງຄົນລະຝັ່ງຂອງແມ່ນ້ຳໂຣຫິນີ ເກິດທະເລາະວິວາທແຍ່ງນ້ຳເພື່ອໄປເພາະປູກກັນຂື້ນ ເຖີງຂັ້ນຈະຍົກທັບທຳສົງຄາມກັນ ພຣະພຸດທະອົງຈຶ່ງຕ້ອງສະເດັດໄປເຈຣະຈາຫ້າມທັບ ຄື ຫ້າມພຣະຍາຕິບໍ່ໃຫ້ຂ້າຟັນກັນ. ສ່ວນປາງຫ້າມສມຸທຣ(ພຣະບາງ)ເປັນພຸດທະປະຫວັດ ຕອນສະເດັດໄປໂຜດພວກຊະດິນ (ນັກບວຊປະເພດໜຶ່ງທີ່ນຸ່ງຫົ່ມໜັງເສືອ ແລະນິຍົມບູຊາໄຟ) 3 ພີ່ນ້ອງໄດ້ແກ່ ອຸຣຸກັສສະປະ , ນະທີກັສສະປະ ແລະຄະຍາກັສສະປະ ທີ່ຕັ້ງຕົວເປັນໃຫຍ່ຢູ່ແຄມຝັ່ງແມ່ນ້ຳເນຣັນຊະຣາພ້ອມບໍຣິວານ 1000 ຄົນໂດຍໄດ້ສະແດງພຸດທະປາຕິຫານຫລາຍຢ່າງເພື່ອທຳລາຍທິດຖີມານະຂອງຊະດິນທັງຫລາຍ ເຊັ່ນ ຫ້າ…

ຄວາມຮູ້,,,ລາຍລາວ

Image
ໝໍ້ບູລະນະຄະຕະ ຫຼືໝໍ້ອຸທຸມ ເປັນຮູບໝໍ້ ຫຼືແຈກັນ ໃສາດອກບົວ ເພື່ອບູຊາພຣະພຸດທະເຈົ້າ ເຊິ່ງໄດ້ຄະຕິມາຈາກຮູບມຸງຄຸນ 108 ໃນຮອຍພຣະບາດຂອງພຣະພຸດພຣະເຈົ້າ ນິຍົມແຕ້ມໃສ່ລາຍນ້ຳກ້ຽງ ຕາມຝາຜະນັງສິມ ແລະຕູ້ທັມເປັນຕົ້ນ ປາກົດເຫັນທີ່ຫລວງພະບາງ ແລະຮູບແຕ້ມຕາມວັດໃນກຸມວັດທະນະທັມ ລື້ ຍວນ ເປັນສ່ວນຫລາຍ